Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.06.2018 Odpowiedz na petycje, Mieszkańców Sołectwa Bętlewo. Szczegóły
Artykuł 19.06.2018 Zawiadomienie o XLVII sesji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 19.06.2018 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji w dniu 26 czerwca 2018 roku Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 15.06.2018 Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czarnem Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.06.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Przywóz i odwóz uczniów szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjum z terenu Gminy Wielgie w roku szkolnym 2018/2019 na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę autobusami Wykonawcy Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.06.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 08.06.2018 P R O T O K O Ł nr 32/5 /2018 z odbytego posiedzenia komisji samorządu, prawa i porządku publicznego w dniu 23 maja 2018 roku. Szczegóły
Artykuł 08.06.2018 P R O T O K O Ł nr 32/5 /2018 z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 23 maja 2018 roku. Szczegóły
Artykuł 08.06.2018 P R O T O K O Ł Nr 34/5/2018 z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i opieki społecznej w dniu 23 maja 2018 roku Szczegóły
Artykuł 07.06.2018 Zawiadomienie o XLVI sesji Rady Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 06.06.2018 Wykaz nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 05.06.2018 ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH, które wpłynęły do Urzędu Gminy w Wielgiem w 2017 roku. Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 P R O T O K O Ł nr XLIV/2018 z sesji RADY GMINY WIELGIE odbytej 26 kwietnia 2018 roku Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.05.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej Czarne Józefowo Budki Suradowskie Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Szczegóły
Artykuł 29.05.2018 Ogłoszenie o II ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości – Teodorowo, Wielgie. Szczegóły
Artykuł 28.05.2018 Wykaz nr 4 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – działka Zaduszniki. Szczegóły
Artykuł 28.05.2018 Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.05.2018 Oświadczenia majątkowe – Zofia Kuczmarska Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.05.2018 Oświadczenie majątkowe – Sebastian Olewiński Szczegóły
« 1 2 3 16 17 »