Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 27.06.2019 Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 26.06.2019 Zgłoszenie urodzenia dziecka/sporządzenie aktu urodzenia Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 26.06.2019 Sporządzenie aktu zgonu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 26.06.2019 Sporządzenie aktu małżeństwa Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 26.06.2019 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Szczegóły