Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 05.12.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa wyposażenia pracowni TIK (Technologii Informacyjno Komunikacyjnej) oraz pomocy dydaktycznych dla 3 szkół podstawowych Gminy Wielgie uczestniczących w projekcie pn. „Kształcenie ogólne w placówkach oświatowych Gminy Wielgie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Podziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne, nr projektu RPKP.10.02.02-04-0009/19 realizowanego przez Gminę Wielgie z podziałem na 2 części Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.11.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup oleju opałowego lekkiego Szczegóły
Artykuł 04.11.2019 OBWIESZCZENIE RDOŚ w Bydgoszczy – czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 29.10.2019 Oświadczenie majątkowe Jarosław Jeżewski Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 29.10.2019 Oświadczenie majątkowe Joanna Cieślak Szczegóły
Zamówienia publiczne 18.09.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa z rozbudową budynku przedszkola w ZPO Wielgie Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 SUSZA INFORMACJA Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.07.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czarnem Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.07.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Lipnowska Grupa Zakupowa.Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Szczegóły
Artykuł 08.07.2019 Plan polowań Koła Łowieckiego Nr 59 „SZARAK” w Chełmicy Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.06.2019 Oświadczenie majątkowe – Sebastian Pikus Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 26.06.2019 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 24.06.2019 Oświadczenie majątkowe Marek Kowalski Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.06.2019 POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 21.06.2019 Oświadczenie majątkowe Mariusz Złakowski Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 21.06.2019 Oświadczenie majątkowe Radosław Ziółkowski Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 21.06.2019 Oświadczenie majątkowe Marianna Zaborowska Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 21.06.2019 Oświadczenie majątkowe Krystyna Walkowicz Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 21.06.2019 Oświadczenie majątkowe Paulina Trokowska Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 21.06.2019 Oświadczenie majątkowe Halina Sztypka Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 21.06.2019 Oświadczenie majątkowe Mariusz Przybyszewski Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 21.06.2019 Oświadczenie majątkowe Marcin Pilarski Szczegóły