Sprawozdania finansowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.04.2020 Bilans jednostki budżetowej za 2019 rok – Urząd Gminy Szczegóły
Artykuł 21.04.2020 Bilans jednostki budżetowej za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 21.04.2020 Bilans z wykonania budżetu za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 21.04.2020 Informacja dodatkowa za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 21.04.2020 Informacja dodatkowa za 2019r. – Urząd Gminy Szczegóły
Artykuł 21.04.2020 Rachunek zysków i strat za 2019 rok – Urząd Gminy Szczegóły
Artykuł 21.04.2020 Rachunek zysków i strat za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 21.04.2020 Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 rok – Urząd Gminy Szczegóły
Artykuł 21.04.2020 Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Zestawienie zmian funduszu jednostki za 2018 r. – Urząd Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Rachunek zysków i strat jednostki za 2018 r. – Urząd Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Bilans jednostki budżetowej za 2018r. – Urząd Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Informacja dodatkowa za 2018r. – Urząd Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Zestawienie zmian funduszu jednostki za 2018 r. Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Rachunek zysków i strat jednostki za 2018 r. Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Informacja dodatkowa za 2018 r. Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Bilans z wykonania budżetu za 2018 r. Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Bilans Jednostki Budżetowej za 2018r Szczegóły