Protokoły komisji i zdr, ośw, kultury oieki społ.

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.12.2017 P R O T O K O Ł Nr 28/7/2017 z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i opieki społecznej w dniu 21 listopada 2017 roku Szczegóły
Artykuł 24.10.2017 P R O T O K O Ł Nr 27/6/2017 z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i opieki społecznej w dniu 16 sierpnia 2017 roku Szczegóły
Artykuł 24.10.2017 P R O T O K O Ł Nr 26/5/2017 z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i opieki społecznej w dniu 27 czerwca 2017 roku. Szczegóły
Artykuł 24.10.2017 P R O T O K O Ł Nr 24/3/2017 z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i opieki społecznej w dniu 19 kwietnia 2017 roku Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 P R O T O K O Ł Nr 25/4/2017 z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i opieki społecznej w dniu 31 maja 2017 roku Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 P R O T O K O Ł Nr 23/2/2017 z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i opieki społecznej w dniu 21 marca 2017 roku Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 P R O T O K O Ł Nr 22/1/2017 z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i opieki społecznej w dniu 09 lutego 2017 roku Szczegóły