Protokoły komisji i zdr, ośw, kultury oieki społ.

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.07.2017 P R O T O K O Ł Nr 23/2/2017 z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i opieki społecznej w dniu 21 marca 2017 roku Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 P R O T O K O Ł Nr 22/1/2017 z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i opieki społecznej w dniu 09 lutego 2017 roku Szczegóły