Ogłoszenia i zawiadomienia

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.02.2018 Ogłoszenie o I ustnym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości. Szczegóły
Artykuł 12.02.2018 Zawiadomienie o posiedzeniu XLII sesji Rady Gminy dnia 22 lutego 2018 roku. Szczegóły
Artykuł 12.02.2018 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji dnia 20 lutego 2018 roku. Szczegóły
Artykuł 02.02.2018 DOFINANSOWANIE UTYLIZACJI AZBESTU W 2018 Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Zaproszenie na obrady XLI sesji Rady Gminy Wielgie, która odbędzie się 25 stycznia 2018 roku. Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji dnia 23 stycznia 2018 roku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.01.2018 Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej Szczegóły
Artykuł 02.01.2018 ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2018 ROKU Szczegóły
Artykuł 18.12.2017 Ogłoszenie o zamiarze powołania podmiotu wewnętrznego i bezpośredniego zawarcia umowy z tym podmiotem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Szczegóły
Artykuł 18.12.2017 Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Teodorowo, Oleszno i Bałdowo. Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 ODBIÓR PADŁYCH ZWIERZĄT Z GOSPODARSTW ROLNYCH W 2018 ROKU Szczegóły
Artykuł 13.12.2017 Zaproszenie na obrady XL sesji Rady Gminy Wielgie, która odbędzie się 28 grudnia 2017 roku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2017 Zawiadomienie – obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej Szczegóły
Artykuł 06.12.2017 Zaproszenie na XXXIX sesję Rady Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 06.12.2017 Ogłoszenie o wyniku szóstego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 30.11.2017 Zaproszenie na posiedzenie komisji dnia 05 grudnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 22.11.2017 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Zadusznikach. Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 Zaproszenie na XXXVIII sesję Rady Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Szczegóły
Artykuł 13.11.2017 Dotacja z WFOŚiGW w Toruniu – azbest 2017 Szczegóły
Artykuł 09.11.2017 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa Centrum Kulturalno – Oświatowo – Rekreacyjnego na działce ewidencyjnej nr 49/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 09.11.2017 Gmina Wielgie zakończyła inwestycję pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 170807C Witkowo – Czarne” Szczegóły