Ogłoszenia i zawiadomienia

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.11.2017 Ogłoszenie o ustanym nieograniczonym przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 06.11.2017 Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 02.11.2017 Informacja Wójta Gminy Wielgie o przystąpieniu do oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej pt. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 558 Lipno-Dyblin na odcinku od km 0+000 do km 5+238 oraz od km 15+543 do 22+300”. Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu działek na sprzedaż. Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu działek rolnych przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 Wykaz nr 3/2017 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetaragu ustnego nieograniczonego. Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 Wykaz Nr 1/2017 nieruchomości gruntowych stanowiących własność komunalną Gminy Wielgie przeznaczony do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 Wykaz Nr2/2017 nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Wielgie przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetagu ustnego nieograniczonego. Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 Wykaz Nr 1/2017 nieruchomość gruntst stanowiący własnośc komunalną Gminy Wielgie przeznaczony do wydzierżawienia w drodze przetragu ustnego nieograniczonego. Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 Ogłoszenie o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele rone oraz handlowo-usługowe, które stanowią własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 Ogłoszenie o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości – Teodorowo dz. 198, Złowody sklep. Szczegóły
Przetargi 10.10.2017 Ogłoszenie o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele rolne oraz handlowo-usługowe. Szczegóły
Artykuł 26.09.2017 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny A, B, C w miejscowości Wielgie gm. Wielgie, pow. lipnowski – część B i C Szczegóły
Artykuł 26.09.2017 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowościach Teodorowo, Czerskie Rumunki – Piaseczno, Rumunki Tupadelskie gmina Wielgie, powiat lipnowski – część C Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Ogłoszenie Wójta Gminy Wielgie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy, której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1867; zm. poz: 1920, 1954) Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Ogłoszenie Wójta Gminy Wielgie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy, której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1867; zm. poz: 1920, 1954) Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 558 Lipno – Dyblin na odcinku Kłokock – Wielgie od km 5+238 do km 12+947 dł. 7,709 na działkach nr nr: 111, 185/16, 186położonych w obrębie ewidencyjnym Suszewo oraz na działkach nr nr: 179, 180 położonych w obrębie ewidencyjnym Szczepanki, gm. Wielgie” – przebudowa mostu na przepust. Szczegóły
Przetargi 17.05.2017 Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż drzew wiatrołomów w zespole dwrosko-parkowym w Wielgie Szczegóły