Petycje

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.07.2020 Petycja właścicieli działek w okolicach jeziora Orłowskiego – w sprawie strefy ciszy Szczegóły
Artykuł 01.06.2020 Informacja o petycjach za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 29.04.2020 Petycja – w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej”) Szczegóły
Artykuł 29.04.2020 Petycja – Stop zagrożeniu zdrowia i życia Szczegóły
Artykuł 30.01.2020 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Szczegóły
Artykuł 30.01.2020 Petycja w zakresie pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa Na Króla Polski według zaleceń Rozalii Celakównej Szczegóły
Artykuł 28.10.2019 Wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i odrębna Petycja w sprawie dokonania analizy – możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów – dot. płatności bezgotówkowych Szczegóły
Artykuł 28.10.2019 Oficjalny Wniosek i Petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP – dbajmy o najmłodszych – Zmieniajmy Gminy na Lepsze Szczegóły
Artykuł 09.07.2019 Petycja na mocy Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) – taryfy telefoniczne część II – Zmieniajmy Gminy na Lepsze Szczegóły
Artykuł 11.06.2019 Petycja dotycząca „Zaplanowania postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa” Szczegóły
Artykuł 28.05.2019 Petycja w trybie Ustawy o petycjach o zebranie ofert rynkowych w tym obszarze oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych w przedmiotowym obszarze. Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 Petycja o próbę wdrożenia w Gminie rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych – Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii. Szczegóły
Artykuł 12.09.2018 Petycja o przeprowadzenie analizy i rozważenie instalacji fotowoltaicznej w budynkach użytkowanych przez Urząd Szczegóły
Artykuł 20.06.2018 Odpowiedz na petycje, Mieszkańców Sołectwa Bętlewo. Szczegóły
Artykuł 05.06.2018 ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH, które wpłynęły do Urzędu Gminy w Wielgiem w 2017 roku. Szczegóły
Artykuł 17.05.2018 Petycja KGW Bętlewo oraz mieszkańców sołectwa Bętlewo Szczegóły
Artykuł 30.04.2018 Odpowiedz dotycząca petycji z dnia 27.03.2028 r. Społecznego Komitetu Przeciwko budowie Chlewni w Piasecznie Gmina Wielgie. Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Petycja Społecznego Komitetu Przeciwko budowie Chlewni w Piasecznie Gmina Wielgie. Szczegóły
Artykuł 19.07.2017 Petycja o utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) – zakładki “Wiarygodna Firma” – z linkiem do mechanizmu wskazującego zweryfikowane lokalny firmy. Szczegóły
Artykuł 08.06.2017 ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH, które wpłynęły do Urzędu Gminy w Wielgiem w 2016 roku. Szczegóły
Artykuł 08.06.2017 Oficjalne Wnioski na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA z dnia 08-02-2017r. Szczegóły
Artykuł 08.06.2017 Zarządzenie Wójta Gminy Wielgie w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji w Urzędzie Gminy w Wielgiem Szczegóły