Procedury załatwiania spraw

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.09.2019 OBWIESZCZENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – „Budowa słupowej stacji transformatorowej Sn/nn, budowa linii kablowej Sn-15 kV, przebudowa linii napowietrznej nN 0,4 kV, budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV z szafką pomiarową, przebudowa linii napowietrznej Sn-15kV, na działkach nr nr: 320/2, 298, 697, 558/1, 707/1, 707/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie” Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 19.07.2019 Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 27.06.2019 Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 26.06.2019 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 26.06.2019 Zgłoszenie urodzenia dziecka/sporządzenie aktu urodzenia Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 26.06.2019 Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 26.06.2019 Sporządzenie aktu zgonu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 26.06.2019 Sporządzenie aktu małżeństwa Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.06.2019 Rejestracja działalności gospodarczej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.06.2019 UZYSKIWANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.06.2019 POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.06.2019 Sporządzenie testamentu urzędowego (allograficznego) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.06.2019 SKARGI I WNIOSKI Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 UPRAWA MAKU I KONOPI WŁÓKNISTYCH Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielgie w 2019 roku” Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 DODATKOWY KALENDARZ POLOWAŃ KOŁA ŁOWIECKIEGO NR 8 „BAŻANT” W LIPNIE W SEZONIE 2018/2019 Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 Plan dodatkowych polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 57 „ODYNIEC” w styczniu Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 PLAN DODATKOWYCH POLOWAŃ ZBIOROWYCH KOŁA ŁOWIECKIEGO PONOWA NR 224 Szczegóły
Artykuł 07.01.2019 PLAN DODATKOWYCH POLOWAŃ ZBIOROWYCH KOŁA ŁOWIECKIEGO ŁOŚ Szczegóły
Artykuł 04.01.2019 Zwrot podatku akcyzowego w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 09.11.2018 HARMONOGRAM POLOWAŃ NA ROK 2018/2019 KOŁA ŁOWIECKIE ODYNIEC Szczegóły
Artykuł 02.11.2018 KALENDARZ POLOWAŃ KOŁA „BAŻANT” W SEZONIE 2018/2018 Szczegóły