Planowanie przestrzenne i budownictwo

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 19.07.2019 Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – nr projektu LPN0401A, na działce nr 85/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Teodorowo, gm. Wielgie”. Szczegóły