Decyzje środowiskowe

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 17.03.2020 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.02.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administarcyjnego na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 24/2 w miejscowości Nowa Wieś, gmina Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę elektrowni fotowoltaicznej w Suradówku Szczegóły
Artykuł 02.01.2019 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.10.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na „Budowę budynku inwentarskiego-tuczarni dla 140DJP w Lipinach Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.10.2018 Obwieszczeni o wydaniu decyzji środowiskowej na „Budowę farmy fotowoltaicznej składającej się z 2 instalacji o mocy do 1MW” – Rumunki Tupadelskie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.01.2018 Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2017 Zawiadomienie – obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej pt. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 558 Lipno-Dyblin na odcinku od km 0+000 do km 5+238 oraz od km 15+543 do 22+300”. Szczegóły
Artykuł 07.07.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie omyłki pisarskiej w decyzji środowiskowej dot. „Przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 558 relacji Lipno-Dyblin na odcinku Kłokock -Wielgie od km 5 +238 do km 13+158 o długości 7,92 km” Szczegóły