Pozostałe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.07.2019 OPŁATY ZA USŁUGI WODNE Szczegóły
Artykuł 22.07.2019 Informacja o przyjęciu tzw. „uchwały antysmogowej” przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 21.02.2019 Projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego określającej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliwtzw. „uchwały antysmogowej” Szczegóły
Artykuł 09.04.2018 Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Lista osób wstępnie zakwalifikowanych wniosków w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018 na terenie Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 23.02.2018 Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w istniejących budynkach – Program EKOpiec 2018 Szczegóły
Artykuł 08.11.2017 Dotacja z WFOŚiGW w Toruniu w 2017 r. – nasadzenia drzew Szczegóły
Artykuł 07.07.2017 Dotacja z WFOŚIGW w Toruniu – nasadzenia drzew Szczegóły