Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – obowiązek każdego obywatela

Już 1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących
źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy
budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić
wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez
wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis
elektroniczny.

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl ,
naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania
paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli
źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację musisz
złożyć w terminie 14 dni.

Nie masz dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego? Deklarację możesz
złożyć we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie gminy osobiście lub listownie.

Szczegółowe informacje i odpowiedzi na nurtujące pytania:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

  • Wydział Ochrony środowiska i rolnictwa
  • Termin załatwienia Dla budynków nowo powstałych 14 dni od daty oddania budynku, dla pozostałych budynków do 30.06.2022 r.
  • Osoba kontaktowa Agnieszka Orłowska-olewińska
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Wielgie
   ul. Starowiejska 8
   87-603 Wielgie
   pokój nr 8
  • Telefon kontaktowy 54 289 73 80 wew. 44
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Wielgie
   ul. Starowiejska 8
   87-603 Wielgie
   pokój nr 8
  • Wymagane dokumenty Deklaracja ( formularz A lub formularz B - w zależności od budynku )
   klauzula informacyjna - RODO
  • Opłaty nie dotyczy
  • Tryb odwoławczy nie dotyczy
  • Uwagi

   Obowiązek ustawowy, obarczony sankcją karną za niedopełnienie obowiązku

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 2127)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian