Dotacja z WFOŚIGW w Toruniu – nasadzenia drzew

DOTACJE Z WFOŚiGW – 2017 r.

Gmina Wielgie w czerwcu 2017 r. uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn. Wykonanie nasadzeń zastępczych na ulicy Kasztanowej w Wielgiem w kwocie 1.155,00 zł.  Realizując zadanie osiągnięto efekt ekologiczny w ilości zakupu 10 sadzonek drzew lipy drobnolistnej. Całkowity koszt realizowanej inwestycji wyniósł 1.650,00 zł

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian