Dotacja z WFOŚiGW w Toruniu w 2017 r. – nasadzenia drzew

DOTACJE Z WFOŚiGW – 2017 r.

Gmina Wielgie w listopadzie 2017 r. uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn. “Uzupełnienie nasadzeń przy Orliku w Wielgiem oraz wykonanie nasadzeń na działce przeznaczonej na parking w Wielgiem” w kwocie 5.992,00 zł.  Realizując zadanie osiągnięto efekt ekologiczny w ilości zakupu 250 sadzonek żywotnika zachodniego. Całkowity koszt realizowanej inwestycji wyniósł 7.490,00 zł

Informacje

Rejestr zmian