Informacja o kontrolach wewnętrznych przeprowadzonych w 2011 r.

DATA 13-29.07.2011r.
MIEJSCE KONTROLI Ośrodek Kultury Gminy Wielgie
OSOBYKONTROLUJĄCE

Bożena Bielicka – Skarbnika Gminy

Krzysztof Kalka – Sekretarz Gminy Wielgie

DATA 09.06.2011
MIEJSCE KONTROLI

Kasa Urzedu Gminy Wielgie

OSOBYKONTROLUJĄCE

Bożena Bielicka – Skarbnik Gminy

Anna Marciniak- Główna Księgowa GOPS Wielgie

DATA 26-28.09.2011r
MIEJSCE KONTROLI GOPS Wielgie
OSOBYKONTROLUJĄCE

Bożena Bielicka – Skarbnika Gminy

Kalka Krzysztof – Sekretarz Gminy Wielgie

DATA 16-18.11.2011r.
MIEJSCE KONTROLI

Szkoła Podstawowa W Zadusznikach

OSOBYKONTROLUJĄCE

Bielicka Bożena – Skarbnika Gminy Wielgie

Kalka Krzysztof – Sekretarz Gminy Wielgie

DATA 23-25.11.2011r.
MIEJSCE KONTROLI Szkoła Podstawowa w Czarnem
OSOBY KONTROLUJĄCE

Bielicka Bożena – Skarbnika Gminy Wielgie

Kalka Krzysztof – Sekretarz Gminy Wielgie

DATA 01-07.12.2011r.
MIEJSCE KONTROLI Zespół Placówek Oświatowych w Wielgiem
OSOBYKONTROLUJĄCE

Bielicka Bożena – Skarbnika Gminy Wielgie

Kalka Krzysztof – Sekretarz Gminy Wielgie

DATA 15.12.2011r.
MIEJSCE KONTROLI Biblioteka Publiczna Gminy Wielgie
OSOBYKONTROLUJĄCE

Bożena Bielicka – Skarbnik Gminy

Krzysztof Kalka – Sekretarz Gminy

Informacje

Rejestr zmian