Obowiązek informacyjny posiadaczy wyrobów zawierających azbest do 31 stycznia

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Informacja o wyrobach zawierających azbest znajduje się w załączniku (DOC 36 KB).

 1. Wyroby zawierające azbest, instalacje lub urządzenia zawierające azbest, drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest, rury azbestowo-cementowe oraz usunięte wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się poprzez sporządzenie spisu z natury.2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest ujmuje wynik inwentaryzacji w „Informacji o wyrobach zawierających azbest”.
 2. Informację przedkłada się corocznie w terminie do dnia 31 stycznia:
  1. Osoba fizyczna – wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta;
  2. Osoba prawna – właściwemu marszałkowi województwa.
 3. Informację sporządza się w 2 egzemplarzach:
  1. jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi;
  2. drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian