Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji środowiskowej na : „Budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Suradówek, dz. Nr 432, gm. Wielgie”

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji środowiskowej na : „Budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Suradówek, dz. Nr 432, gm. Wielgie”

Obwieszczenie w załączeniu

  • Nr karty/rok 9/2021
  • Rodzaj dokumentu Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji środowiskowej na : „Budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Suradówek, dz. Nr 432, gm. Wielgie”
  • Temat dokumentu Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji środowiskowej na : „Budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Suradówek, dz. Nr 432, gm. Wielgie”
  • Nazwa dokumentu Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji środowiskowej na : „Budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Suradówek, dz. Nr 432, gm. Wielgie”
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Suradówek, dz. Nr 432, gm. Wielgie”
  • Obszar, którego dokument dotyczy miejscowość Suradówek, dz. nr 432, obręb Suradówek, gmina Wielgie, powiat lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy GSR.6220.9.2021.AO
  • Dokument wytworzył Agnieszka Orłowska-Olewińska
  • Data dokumentu 26.07.2021
  • Dokument zatwierdził Wójt Gminy Wielgie- Tadeusz Wiewiórski
  • Data zatwierdzenia dokumentu 26.07.2021
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Wielgie, pokój Nr 8
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu bip.ugwielgie.pl
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 9
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 26.07.2021
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian