Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na „Budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ew. 134, 137/2, obręb ewidencyjny Piaseczno, gm. Wielgie”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na „Budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ew. 134, 137/2, obręb ewidencyjny Piaseczno, gm. Wielgie”

Obwieszczenie w załączeniu

  • Nr karty/rok 10/2021
  • Rodzaj dokumentu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na „Budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ew. 134, 137/2, obręb ewidencyjny Piaseczno, gm. Wielgie”
  • Temat dokumentu „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ew. 134, 137/2, obręb ewidencyjny Piaseczno, gm. Wielgie”
  • Nazwa dokumentu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na „Budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ew. 134, 137/2, obręb ewidencyjny Piaseczno, gm. Wielgie”
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ew. 134, 137/2, obręb ewidencyjny Piaseczno, gm. Wielgie”
  • Obszar, którego dokument dotyczy miejscowość Piaseczno, dz. ew. nr 134 i 137/2
  • Znak sprawy GSR.6220.10.2021.AO
  • Dokument wytworzył Agnieszka Orłowska-Olewińska
  • Data dokumentu 19.07.2021
  • Dokument zatwierdził Wójt Gminy Wielgie - Tadeusz Wiewiórski
  • Data zatwierdzenia dokumentu 19.07.2021
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Wielgie, pokój nr 8
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://bip.ugwielgie.pl/
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 10
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 19.07.2021
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian