Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu studziennego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Zaduszniki, gm. Wielgie – działka nr 413, obręb Zaduszniki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację zadania pn. „Wykonanie otworu studziennego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Zaduszniki, gm. Wielgie – działka nr 413, obręb Zaduszniki”

treść w załączeniu

  • Nr karty/rok 7/2021
  • Rodzaj dokumentu Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej
  • Temat dokumentu Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przedsięwzięcie pn. "Wykonanie otworu studziennego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Zaduszniki, gm. Wielgie - działka nr 413, obręb Zaduszniki
  • Nazwa dokumentu Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przedsięwzięcie pn. "Wykonanie otworu studziennego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Zaduszniki, gm. Wielgie - działka nr 413, obręb Zaduszniki
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przedsięwzięcie pn. "Wykonanie otworu studziennego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Zaduszniki, gm. Wielgie - działka nr 413, obręb Zaduszniki
  • Obszar, którego dokument dotyczy działka ewidencyjna nr 413, miejscowość Zaduszniki, obręb 0022 Zaduszniki, gmina Wielgie, powiat lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy GSR.6220.7.8.2021.AO
  • Dokument wytworzył Agnieszka Orłowska-Olewińska
  • Data dokumentu 19.07.2021
  • Dokument zatwierdził Wójt Gminy Wielgie - Tadeusz Wiewiórski
  • Data zatwierdzenia dokumentu 19.07.2021
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Wielgie, pokój Nr 8
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http:/?bip.ugwielgie.pl/
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 8
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 19.07.2021
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian