Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na „Przebudowę drogi gminnej Nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowę ul. Ogrodowej w m. Wielgie”

Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na „Przebudowę drogi gminnej Nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowę ul. Ogrodowej w m. Wielgie”

obwieszczenie w załączeniu

  • Nr karty/rok 5/2021
  • Rodzaj dokumentu Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na „Przebudowę drogi gminnej Nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowę ul. Ogrodowej w m. Wielgie”
  • Temat dokumentu Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na „Przebudowę drogi gminnej Nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowę ul. Ogrodowej w m. Wielgie”
  • Nazwa dokumentu Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na „Przebudowę drogi gminnej Nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowę ul. Ogrodowej w m. Wielgie”
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu „Przebudowa drogi gminnej Nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowa ul. Ogrodowej w m. Wielgie”
  • Obszar, którego dokument dotyczy miejscowość Wielgie i Bętlewo, ul. Ogrodowa w Wielgiem, sołectwa Wielgie i Bętlewo, gmina Wielgie, powiat lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy GSR.62205.13.2021.AO
  • Dokument wytworzył Agnieszka Orłowska-Olewińska
  • Data dokumentu 21.07.2021
  • Dokument zatwierdził Wójt Gminy Wielgie - Tadeusz Wiewiórski
  • Data zatwierdzenia dokumentu 21.07.2021
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Wielgie, pokój Nr 8
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://bip.ugwielgie.pl/
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 5
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 21.07.2021
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian