Obwieszczenie o zebraniu dowodów w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowie ul.Ogrodowej w m. Wielgie”

Obwieszczenie o zebraniu dowodów w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowie ul. Ogrodowej w m. Wielgie”

Obwieszczenie w załączeniu

  • Nr karty/rok 5/2021
  • Rodzaj dokumentu Obwieszczenie o zebraniu dowodów w sprawie i możliwości zapoznania się z dokumentami
  • Temat dokumentu Obwieszczenie o zebraniu dowodów w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowie ul.Ogrodowej w m. Wielgie"
  • Nazwa dokumentu Obwieszczenie o zebraniu dowodów w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowie ul.Ogrodowej w m. Wielgie"
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Obwieszczenie o zebraniu dowodów w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowie ul. Ogrodowej w m. Wielgie"
  • Obszar, którego dokument dotyczy miejscowość Bętlewo i Wielgie, ul Ogrodowa Wielgie, gmina Wielgie, powiat lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy GSR.6220.5.2021.AO
  • Dokument wytworzył Agnieszka Orłowska-Olewińsa
  • Data dokumentu 12.07.2021
  • Dokument zatwierdził Wójt Gminy Wielgie - Tadeusz Wiewiórski
  • Data zatwierdzenia dokumentu 12.07.2021
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Wielgie, ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie, pokój Nr 8
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://bip.ugwielgie.pl
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 5/2021
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 12.07.2021
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian