OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wielgie z dnia 15 kwietnia 2019 roku – o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wielgie

z dnia 15 kwietnia 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Wójt Gminy Wielgie podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

Numer

obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwo Czarne, Sołectwo Czerskie Rumunki, Sołectwo Piaseczno

Centrum Kulturalno – Oświatowo – Rekreacyjne w Czarnem,

Czarne 82, 87-603 Wielgie

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Sołectwo Zakrzewo, Sołectwo Rumunki Tupadelskie

Świetlica,

Zakrzewo 15A, 87-606 Chalin

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Sołectwo Wielgie

Szkoła Podstawowa im. W. Broniewskiego,

Szkolna 5, 87-603 Wielgie

4

Sołectwo Oleszno, Sołectwo Zaduszniki, Sołectwo Złowody

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Zadusznikach,

Zaduszniki 4, 87-603 Wielgie

5

Sołectwo Nowa Wieś

Dom Pomocy Społecznej,

Nowa Wieś 1, 87-603 Wielgie

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6

Sołectwo Bętlewo, Sołectwo Teodorowo, Sołectwo Tupadły

Ośrodek Kultury Gminy Wielgie,

Szkolna 5a, 87-603 Wielgie

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7

Sołectwo Suradówek

Centrum Kulturalno – Oświatowo – Rekreacyjne w Suradówku,

Suradówek 36, 87-603 Wielgie

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8

Sołectwo Witkowo

Świetlica Wiejska w Witkowie,

Witkowo 51, 87-603 Wielgie

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

9

Sołectwo Płonczyn

Centrum Kulturalno – Oświatowo – Rekreacyjne w Płonczynie,

Płonczyn 26, 87-606 Chalin

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

10

Sołectwo Suszewo

Świetlica Wiejska w Suszewie,

Suszewo 46, 87-600 Lipno

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

11

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi

Świetlica Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi,

Nowa Wieś 1, 87-603 Wielgie

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego we Włocławku II najpóźniej do dnia 13 maja 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Wielgie najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 26 maja 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Wójt Gminy Wielgie

Tadeusz WIEWIÓRSKI

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian