Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

INFORMACJA

 

W dniu 19.07.2019 r. do Urzędu Gminy Wielgie wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Mustang Wielgie” z siedzibą w Wielgiem ul. Szkolna 5 pn. Obóz sportowo – przygotowawczy do sezonu 2019/2020 – Seniorki UKS Mustang Wielgie ” na realizację w okresie od 05.08.2019 r.  do 08.08.2019 r. w formie wsparcia zadania publicznego przez Wójta Gminy Wielgie, składanej na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. z  2019 r. poz.688).

W związku z powyższym na podstawie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

1)   w Biuletynie Informacji Publicznej;

2)   w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

3)   na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian