Ogłoszenie o zamówieniu: Lipnowska Grupa Zakupowa.Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Przetarg nieograniczony, postępowanie prowadzone pn.Lipnowska Grupa Zakupowa.Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Informacje o przetargu:

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE-OJ/S 2019/S 138-339341

Dokumentacja: Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się tutaj:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/241941

Termin składania ofert: 06.09.2019r., godz. 09:00

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok.  2.

Otwarcie ofert: 06.09.2019r., godz.09:15

 

 

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający Gmina Wielgie, ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie, NIP: 466-032-66-61
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 19.07.2019
  • Data składania ofert 06.09.2019
  • Godzina składania ofert 09:00
  • Data otwarcia ofert 06.09.2019
  • Godzina otwarcia ofert 09:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Wielgie, ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie
  • Numer UZP/TED Dz.U. : 2019/S 138-339341
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Informacje

Rejestr zmian