Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielgie w 2020 roku

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami w załączeniu.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian