P R O T O K O Ł nr 24/4/2017 z odbytego posiedzenia komisji samorządu, prawa i porządku publicznego w dniu 27 czerwca 2017 roku.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian