Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.05.2019 Raport o stanie Gminy Wielgie za rok 2018 Szczegóły
Zamówienia publiczne 06.05.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 06.05.2019 Protokoł z posiedzenia komisji rewizyjnej w dniu 19 kwietnia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wielgie za 2018r. Szczegóły
Przetargi 30.04.2019 III ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drzew wiatrołomów z zespołu dworsko-parkowego w Wielgiem Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Zawiadomienie o VI sesji Rady Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 29.04.2019 Ogłoszenie o pierwszym ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wielgie położonych w Zadusznikach i Teodorowie. Szczegóły
Artykuł 26.04.2019 INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 26 kwietnia 2019 r. – o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do okw oraz terminie losowania w przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów. Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 08 maja 2019 roku Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Protokoł z posiedzenia komisji finansów w dniu 18 kwietnia 2019 roku. Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Zestawienie zmian funduszu jednostki za 2018 r. Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Rachunek zysków i strat jednostki za 2018 r. Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Informacja dodatkowa za 2018 r. Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Bilans z wykonania budżetu za 2018 r. Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Bilans Jednostki Budżetowej za 2018r Szczegóły
Przetargi 17.04.2019 II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż wiatrołomów z zespołu dworsko-parkowego w Wielgiem Szczegóły
Artykuł 15.04.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wielgie z dnia 15 kwietnia 2019 roku – o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 Szczegóły
Artykuł 12.04.2019 P R O T O K O Ł nr IV/2019 z sesji RADY GMINY WIELGIE odbytej 17 stycznia 2019 roku Szczegóły
Artykuł 12.04.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej Szczegóły
Artykuł 12.04.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji finansów Szczegóły
Artykuł 11.04.2019 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji finansów w dniu 19 marca 2019 roku Szczegóły
Artykuł 11.04.2019 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji samorządu, prawa i porządku publicznego w dniu 19 marca 2019 roku. Szczegóły
« 1 2 3 4 29 30 »