Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.08.2021 Rejestr działalności regulowanej zmiana z dnia 26.08.2021r. Szczegóły
Artykuł 27.08.2021 Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Szczegóły
Artykuł 27.08.2021 Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 224 PONOWA we Włocławku na 20212022 Szczegóły
Artykuł 27.08.2021 Plan polowań zbiorowych na sezon 2021/2022 Koła Łowieckiego „SZARAK” Nr 59 w Chełmicy Dużej Szczegóły
Artykuł 26.08.2021 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji skarg,wniosków i petycji. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.08.2021 Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji środowiskowej na „Budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Suradówek, dz. Nr 432, gm. Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.08.2021 Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów w sprawie wydania decyzji środowiskowej na „Przebudowę drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki – Nasiegniewo” Szczegóły
Artykuł 25.08.2021 Petycja w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Szczegóły
Artykuł 25.08.2021 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI w postępowaniu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Przebudowa drogi gminnej nr 170806C Wielgie – Bętlewo, na działkach nr nr: 335, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielgie; 69, położonej w obrębie ewidencyjnym Bętlewo, gm. Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.08.2021 Obwieszczenie o wydłużeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na „Przebudowę drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki-Fabianki” Szczegóły
Artykuł 23.08.2021 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji skarg,wniosków i petycji. Szczegóły
Zamówienia publiczne 23.08.2021 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 20.08.2021 Plan postępowań 2021 wersja 4 Szczegóły
Artykuł 20.08.2021 Plan postępowań 2021 wersja 3 Szczegóły
Artykuł 20.08.2021 Plan postępowań 2021 wersja 1 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.08.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ”Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 124/15 w obrębie Czarne, gmina Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.08.2021 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy o wydanie decyzji środowiskowej na „Budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ew. 134, 137/2, obręb ewidencyjny Piaseczno, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 09.08.2021 OBWIESZCZENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Przebudowa drogi gminnej nr 170806C Wielgie – Bętlewo, na działkach nr nr: 335, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielgie; 69, położonej w obrębie ewidencyjnym Bętlewo, gm. Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.08.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowa ul. Ogrodowej w miejscowości Wielgie” Szczegóły
Artykuł 04.08.2021 P R O T O K O Ł z sesji RADY GMINY WIELGIE odbytej 30 kwietnia 2021 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Wielgiem. Szczegóły
Artykuł 03.08.2021 OBWIESZCZENIE O PRZEKAZANIU PROJEKTU DECYZJI DO UZGODNIENIA „Budowa linii kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Rumunki Tupadelskie, na działkach nr nr: 224/1, 224/2, 224/3, 224/4, 224/5, 224/6, 224/7, 224/9, 224/10, 34/3, 117/3, 224/8, położonych w obrębie ewidencyjnym Rumunki Tupadelskie, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 30.07.2021 0PROTOKOŁ z posiedzenia komisji rewizyjnej w dniu 08 lipca 2021 roku. Szczegóły
« 1 2 3 4 64 65 »