Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.07.2017 P R O T O K O Ł Nr 23/2/2017 z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i opieki społecznej w dniu 21 marca 2017 roku Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 P R O T O K O Ł Nr 22/1/2017 z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i opieki społecznej w dniu 09 lutego 2017 roku Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 P R O T O K O Ł nr 23/3 /2017 z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 19 kwietnia 2017 roku. Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 P R O T O K O Ł nr 22/2 /2017 z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 21 marca 2017 roku. Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 P R O T O K O Ł nr 21/1 /2017 z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 09 lutego 2017 roku. Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 P R O T O K O Ł nr 22/2 /2017 z odbytego posiedzenia komisji samorządu, prawa i porządku publicznego w dniu 21 marca 2017 roku. Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 P R O T O K O Ł nr 21/1 /2017 z odbytego posiedzenia komisji samorządu, prawa i porządku publicznego w dniu 09 lutego 2017 roku. Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 P R O T O K O Ł Nr 22/3/2017 z odbytego posiedzenia komisji finansów w dniu 19 kwietnia 2017 roku Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 P R O T O K O Ł Nr 21/2/2017 z odbytego posiedzenia komisji finansów w dniu 21 marca 2017 roku Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 P R O T O K O Ł Nr 20/1/2017 z odbytego posiedzenia komisji finansów w dniu 09 lutego 2017 roku Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 PROTOKOŁ Nr 9/1/2017 z odbytego posiedzenia komisji rewizyjnej w dniu 20 marca 2017 roku. Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 PROTOKOŁ Nr 8/4/2016 z odbytego posiedzenia komisji rewizyjnej w dniu 28 listopada 2016 roku. Szczegóły
Artykuł 29.06.2017 Informacja o kontrolach wewnętrznych przeprowadzonych w 2010r. Szczegóły
Artykuł 29.06.2017 Informacja o kontrolach wewnętrznych przeprowadzonych w 2011 r. Szczegóły
Artykuł 29.06.2017 Plan kontroli na rok 2010. Szczegóły
Artykuł 29.06.2017 Informację o kontrolach wewnętrznych przeprowadzonych w jednostkach podległych w roku 2009 Szczegóły
Artykuł 29.06.2017 Informacje o kontrolach wewnętrznych przeprowadzonych w jednostkach podległych w roku 2006 – 2008. Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu zleconych przez gminę Wielgie w 2017r. Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu zleconych przez gminę Wielgie w 2017r. Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Wielgie w roku 2017 Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielgie w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Ogłoszenie Wójta Gminy Wielgie o podjęciu przez Radę Gminy Wielgie Uchwały Nr XX/110/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny A, B, C w miejscowości Wielgie gm. Wielgie, pow. lipnowski – część B i C, oraz o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji przedmiotowego planu, w ramach której sporządzana jest prognoza oddziaływania na środowisko ww. projektu planu. Szczegóły
« 1 2 27 28 29 30 31 32 33 »