Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 17.05.2017 Radosław Ziółkowski Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 17.05.2017 Paulina Trokowska Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 17.05.2017 Marzena Anna Czachowska Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 17.05.2017 Mariusz Przybyszewski Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 17.05.2017 Marianna Zaborowska Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 17.05.2017 Ludwik Aleksander Bieńkowski Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 17.05.2017 Krystyna Walkowicz Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 17.05.2017 Krystyna Brzozowska Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 17.05.2017 Kazimierz Godlewski Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 17.05.2017 Jan Wiśniewski Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 17.05.2017 Franciszek Jankowski Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 17.05.2017 Bożena Karbowska Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 17.05.2017 Jan Wadoń – Zastępca Wójta Gminy Wielgie Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 17.05.2017 Krzysztof Kalka – Sekretarz Gminy Wielgie Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 16.05.2017 Bożena Agnieszka Bielicka – Skarbnik Gminy w Wielgiem Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 15.05.2017 Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 15.05.2017 Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 15.05.2017 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 15.05.2017 Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 15.05.2017 Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.05.2017 Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.05.2017 Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli RP Szczegóły
« 1 2 27 28 29 30 »