Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.08.2020 Klauzula informacyjna RODO dotycząca powszechnego spisu rolnego. Szczegóły
Artykuł 21.08.2020 Szczegółowe informacje odnośnie powszechnego spisu rolnego 2020 Szczegóły
Artykuł 21.08.2020 Powszechny spis rolny 2020 Szczegóły
Artykuł 19.08.2020 Petycja Nr. 23/2020 z dnia 03.08.2020 – dotyczącą środków do dezynfekcji stosowanych w związku z występowaniem COVID-19. Szczegóły
Artykuł 18.08.2020 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.08.2020 Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów z sprawie wydania decyzji środowiskowej na „Wydobywanie kopalin ze złoża „Piaseczno SA” na działce o nr ew. 53/1 położonej w miejscowości Piaseczno, gmina Wielgie, powiat lipnowski” Szczegóły
Artykuł 13.08.2020 Odpowiedz wraz z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej – dotyczący środków do dezynfekcji stosowanych w związku z występowaniem COVID-19. Szczegóły
Artykuł 07.08.2020 Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 224 „PONOWA” we Włocławku na 2020/2021 Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – Nr projektu LPN0401B, gm. Wielgie, na działce nr 70/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gm. Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.08.2020 Informacja Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie przyjęcia aktów prawa miejscowego dotyczących ochrony powietrza Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.08.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na „Budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr 169/5, 169/6, 169/7 obręb Teodorowo, gmina Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.08.2020 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy na zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopalin ze złoża „Piaseczno SA” na działce o nr ew. 53/1 położonej w miejscowości Piaseczno, gmina Wielgie, powiat lipnowski”” – do dnia 12.09.2020 r. Szczegóły
Artykuł 04.08.2020 Informacja dla właścicieli lasów prywatnych Szczegóły
Artykuł 03.08.2020 Wójt Gminy Wielgie ogłasza II przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych i innych podmiotów uprawnionych do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wielgie położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś. Szczegóły
Artykuł 30.07.2020 Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości należących do Gminy Wielgie – działki położone w Teodorowie i Olesznie. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.07.2020 Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 24/2 obręb Nowa Wieś, gmina Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.07.2020 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji środowiskowej na „Budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działce nr 24/2 obręb Nowa Wieś, gmina Wielgie” Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.07.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Lipnowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r do 31.12.2021r. Szczegóły
Artykuł 28.07.2020 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji skarg,wniosków i petycji w dniu 15 lipca 2020 roku. Szczegóły
Artykuł 28.07.2020 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej w dniu 15 lipca 2020 roku. Szczegóły
Artykuł 28.07.2020 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji finansów w dniu 15 lipca 2020 roku Szczegóły
Artykuł 27.07.2020 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji samorządu, prawa i porządku publicznego w dniu 15 lipca 2020 roku. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 48 49 »