Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 18.05.2021 Oświadczenie majątkowe Renata Mańska Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.05.2021 Oświadczenia majątkowe Mirosław Dynakowski Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.05.2021 Oświadczenie majątkowe Marek Kowalski Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.05.2021 Oświadczenie majątkowe Krzysztof Kalka Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.05.2021 Oświadczenie majątkowe Katarzyna Kwiecińska Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.05.2021 Oświadczenie majątkowe Jarosław Jeżewski Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.05.2021 Oświadczenia majątkowe Franciszek Jankowski Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.05.2021 Oświadczenie majątkowe Bożena El-Maaytah Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.05.2021 Oświadczenie majątkowe Bożena Bielicka Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.05.2021 Ogłoszenie o zamówieniu: Termomodernizacja obiektów ZPO w Wielgiem – drugi etap Szczegóły
Artykuł 14.05.2021 Wykaz Nr 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wielgie przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego Szczegóły
Artykuł 12.05.2021 Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 12.05.2021 Ogłoszenie o I ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w miejscowości Teodorowo 13/14. Szczegóły
Artykuł 11.05.2021 AZBEST – DOTACJA NA DEMONTAŻ TRANSPORT I UTYLIZACJĘ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2021 Szczegóły
Artykuł 11.05.2021 Zbiorcza informacja o petycjach za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 Bilans jednostki budżetowej – Urząd Gminy Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 Bilans jednostki budżetowej zbiorczy Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 Bilans z wykonania budżetu Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 Informacja dodatkowa – Urząd Gminy Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 Informacja dodatkowa Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 Rachunek zysków i strat jednostki UG Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 Rachunek zysków i strat zbiorczy Szczegóły
« 1 2 3 4 5 60 61 »