Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.07.2019 Zawiadomienie o VIII sesji Rady Gminy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 27.06.2019 Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.06.2019 Oświadczenie majątkowe – Sebastian Pikus Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 26.06.2019 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 26.06.2019 Zgłoszenie urodzenia dziecka/sporządzenie aktu urodzenia Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 26.06.2019 Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 26.06.2019 Sporządzenie aktu zgonu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 26.06.2019 Sporządzenie aktu małżeństwa Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 26.06.2019 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.06.2019 Rejestracja działalności gospodarczej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 24.06.2019 Oświadczenie majątkowe Marek Kowalski Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.06.2019 UZYSKIWANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.06.2019 POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.06.2019 Sporządzenie testamentu urzędowego (allograficznego) Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 21.06.2019 Oświadczenie majątkowe Mariusz Złakowski Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 21.06.2019 Oświadczenie majątkowe Radosław Ziółkowski Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 21.06.2019 Oświadczenie majątkowe Marianna Zaborowska Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 21.06.2019 Oświadczenie majątkowe Krystyna Walkowicz Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 21.06.2019 Oświadczenie majątkowe Paulina Trokowska Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 21.06.2019 Oświadczenie majątkowe Halina Sztypka Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 21.06.2019 Oświadczenie majątkowe Mariusz Przybyszewski Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 21.06.2019 Oświadczenie majątkowe Marcin Pilarski Szczegóły
« 1 2 3 4 5 34 35 »