Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.09.2019 OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 13 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 25.09.2019 OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 13 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgach wyborczych nr 11, 12, 13. Szczegóły
Artykuł 24.09.2019 Wykaz Nr 1/2019 nieruchomość gruntowa stanowiąca własność komunalną gminy Wielgie, położona na terenie gminy Wielgie przeznaczona do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego. Szczegóły
Artykuł 24.09.2019 Polityka ochrony prywatności Szczegóły
Artykuł 23.09.2019 W związku z wcześniej opublikowanym memorandum informacyjnym „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wielgie w formie partnerstwa publiczno-prywatnego”, dla którego termin złożenia ankiety do badania rynku upłynął 20 września 2019 roku, Gmina Wielgie informuje, że memorandum zostanie ponownie opublikowane na stronie BIP, po uzupełnieniu przez gminę brakujących elementów dokumentacji tj. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Szczegóły
Artykuł 23.09.2019 Ogłoszenie o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 20.09.2019 POSTANOWIENIE NR 126/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
Artykuł 20.09.2019 Postanowienie Nr 125/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 13 października 2019r. Szczegóły
Artykuł 20.09.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek P4 Sp. z o. o. ul. Taśmowa 7, 02 – 677 Warszawa dla inwestycji polegającej na: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – Nr projektu LPN0401B, gm. Wielgie, na działce nr 70/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 19.09.2019 OBWIESZCZENIE O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – nr projektu LPN0401A, na działce nr 85/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Teodorowo, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 19.09.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 19.09.2019 Zawiadomienie o IX sesji Rady Gminy Szczegóły
Zamówienia publiczne 18.09.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa z rozbudową budynku przedszkola w ZPO Wielgie Szczegóły
Artykuł 16.09.2019 INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 16 września 2019 r. – o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do okw oraz terminie losowania w przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów. Szczegóły
Artykuł 13.09.2019 Informacja o przystąpieniu do opracowywaniu projektów dokumentów Programu Ochrony Powietrza przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 13.09.2019 Sesja Nr VIII Rady Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 10.09.2019 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji rewizyjnej dnia 06 września 2019 roku. Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wielgie z dnia 9 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu i Senatu RP w 2019 r. Szczegóły
Artykuł 05.09.2019 Ogłoszenie o wywieszeniu Wykazu Nr 1 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wielgie przeznaczonej do zamiany. Szczegóły
Artykuł 05.09.2019 Ogłoszenie o wywieszeniu Wykazu Nr 3/2019 na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 05.09.2019 OBWIESZCZENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – „Budowa słupowej stacji transformatorowej Sn/nn, budowa linii kablowej Sn-15 kV, przebudowa linii napowietrznej nN 0,4 kV, budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV z szafką pomiarową, przebudowa linii napowietrznej Sn-15kV, na działkach nr nr: 320/2, 298, 697, 558/1, 707/1, 707/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 03.09.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej Szczegóły
« 1 2 3 4 5 36 37 »