Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.11.2019 INFORMACJA ODNOŚNIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH wobec osób uczestniczących w sesji Rady Gminy Wielgie w związku z ich rejestracją i transmisją online Szczegóły
Artykuł 25.11.2019 Ogłoszenie o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele rolne, która stanowi własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 22.11.2019 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji zdrowia,oświaty,kultury i polityki społecznej. Szczegóły
Artykuł 20.11.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Szczegóły
Artykuł 20.11.2019 Zawiadomienie o X sesji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 18.11.2019 Ogłoszenie o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych własność Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 18.11.2019 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie utrzymania w mocy postanowienia Wójta Gminy Wielgie dot. zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – nr projektu LPN0401A, na działce nr 85/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Teodorowo, gm. Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę elektrowni fotowoltaicznej w Suradówku Szczegóły
Artykuł 04.11.2019 OBWIESZCZENIE RDOŚ w Bydgoszczy – czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 29.10.2019 Oświadczenie majątkowe Jarosław Jeżewski Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 29.10.2019 Oświadczenie majątkowe Joanna Cieślak Szczegóły
Artykuł 28.10.2019 Wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i odrębna Petycja w sprawie dokonania analizy – możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów – dot. płatności bezgotówkowych Szczegóły
Artykuł 28.10.2019 Oficjalny Wniosek i Petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP – dbajmy o najmłodszych – Zmieniajmy Gminy na Lepsze Szczegóły
Artykuł 24.10.2019 Informacja o konsultacjach społecznych Szczegóły
Artykuł 23.10.2019 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowa linii kablowej SN-15 kV, nN-0,4 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN – w ramach zadania inwestycyjnego pn. powiązanie pomiędzy stacjami Wielgie 7 k/Dobrzynia (STA41342) – Wielgie 2 k/Dobrzynia (STA4-13337) na działkach nr nr: 264/2, 163, położonych w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 22.10.2019 Kalendarz polowań Koła nr 8 „BAŻANT” w Lipnie na sezon 2019/2020 Szczegóły
Artykuł 22.10.2019 Ogłoszenie o I ustnym nieograniczonym przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 21.10.2019 Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji oraz zaktualizowana statystyczna liczba dzieci Szczegóły
Artykuł 17.10.2019 PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH W SEZONIE ŁOWIECKIM 2019/2020 – KOŁO ŁOWIECKIE ŁOŚ Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji zdrowia ,oświaty, kultury i polityki społecznej. Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu Nr 4/2019 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania działki przyległej. Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 Ogłoszenie o V ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielgie. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 38 39 »