Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.03.2018 Ogłoszenie o I ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 Ogłoszenie o wyniku I ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele rolne. Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Lista osób wstępnie zakwalifikowanych wniosków w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018 na terenie Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 27.03.2018 Informacja o liczbie urzędników wyborczych z dnia 27 marca 2018 Szczegóły
Artykuł 21.03.2018 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji. Szczegóły
Artykuł 21.03.2018 Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 16.03.2018 Ogłoszenie o I ustnym nieograniczonym przetargu na dzierżawę nieruchomości-działka 247 Teodorowo. Szczegóły
Przetargi 06.03.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa gruzu betonowego na drogi gminne Szczegóły
Artykuł 02.03.2018 P R O T O K O Ł Nr 28//2/2018 z odbytego posiedzenia komisji finansów w dniu 20 lutego 2018 roku Szczegóły
Artykuł 02.03.2018 P R O T O K O Ł nr 29/2 /2018 z odbytego posiedzenia komisji samorządu, prawa i porządku publicznego w dniu 20 lutego 2018 roku. Szczegóły
Artykuł 02.03.2018 P R O T O K O Ł Nr 31/2/2018 z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i opieki społecznej w dniu 20 lutego 2018 roku Szczegóły
Artykuł 02.03.2018 P R O T O K O Ł nr 29/2 /2018 z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 20 lutego 2018 roku. Szczegóły
Artykuł 28.02.2018 P R O T O K O Ł z odbytego wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy w dniu 23 stycznia 2018 roku. Szczegóły
Artykuł 27.02.2018 P R O T O K O Ł nr XLI/2018 z sesji RADY GMINY WIELGIE Szczegóły
Artykuł 27.02.2018 Rekrutacja kandydatów na urzędników wyborczych. Szczegóły
Artykuł 26.02.2018 Wykaz Nr 3/2018 o sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 26.02.2018 Wykaz Nr 2/2018 nieruchomość – grunt stanowi własność Gminy Wielgie, przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Szczegóły
Artykuł 23.02.2018 Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w istniejących budynkach – Program EKOpiec 2018 Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Ogłoszenie Wójta Gminy Wielgie o spotkaniu z Inwestorem Szczegóły
Artykuł 14.02.2018 Ogłoszenie o I ustnym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości. Szczegóły
Artykuł 12.02.2018 Zawiadomienie o posiedzeniu XLII sesji Rady Gminy dnia 22 lutego 2018 roku. Szczegóły
Artykuł 12.02.2018 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji dnia 20 lutego 2018 roku. Szczegóły
« 1 2 28 29 30 31 32 42 43 »