Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.06.2017 Ogłoszenie Wójta Gminy Wielgie o podjęciu przez Radę Gminy Wielgie Uchwały Nr XX/109/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowościach Teodorowo, Czerskie Rumunki – Piaseczno, Rumunki Tupadelskie gmina Wielgie, powiat lipnowski – część C, oraz o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji przedmiotowego planu, w ramach której sporządzana jest prognoza oddziaływania na środowisko ww. projektu planu. Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Ogłoszenie Wójta Gminy Wielgie o podjęciu przez Radę Gminy Wielgie Uchwały Nr XX/108/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Włocławskiej w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie, pow. lipnowski oraz o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji przedmiotowego planu, w ramach której sporządzana jest prognoza oddziaływania na środowisko ww. projektu planu Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Bętlewo, Tupadły, Płonczyn, Płonczynek, gmina Wielgie – EW1,5 Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Oleszno, Zaduszniki, gmina Wielgie – EW4 Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym obręb geodezyjny Płonczyn, gmina Wielgie – EW6 Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym obręb geodezyjny Zakrzewo, gmina Wielgie – EW10 Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Wielgie, Bętlewo, Tupadły, gmina Wielgie – EW11 Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Piaseczno, Czarne, Czerskie Rumunki, gmina Wielgie – EW2,9 Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący tereny w miejscowości Piaseczno Gmina Wielgie powiat lipnowski Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący tereny A, B, C w miejscowości Wielgie Gmina Wielgie powiat lipnowski – część B i C Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący tereny A, B, C w miejscowości Wielgie Gmina Wielgie powiat lipnowski – część A Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmuący tereny w miejscowościach Teodorowo, Czerskie Rumunki – PIaseczno, Rumunki Tupadelskie Gmina Wielgie pow. lipnowski – część C Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmuący tereny w miejscowościach Teodorowo, Czerskie Rumunki – PIaseczno, Rumunki Tupadelskie Gmina Wielgie pow. lipnowski – część B – po zmianie Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący tereny w miejscowościach Teodorowo, Czerskie Rumunki – Piaseczno, Rumunki Tupadelskie Gmina Wielgie pow. lipnowski – część A. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.06.2017 Tadeusz Wiewiórski Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.06.2017 Halina Janina Sztypka Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Ogłoszenie Wójta Gminy Wielgie o podjęciu przez Radę Gminy Wielgie Uchwały Nr XX/110/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny A, B, C w miejscowości Wielgie gm. Wielgie, pow. lipnowski – część B i C, oraz o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji przedmiotowego planu, w ramach której sporządzana jest prognoza oddziaływania na środowisko ww. projektu planu. Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Ogłoszenie Wójta Gminy Wielgie o podjęciu przez Radę Gminy Wielgie Uchwały Nr XX/109/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowościach Teodorowo, Czerskie Rumunki – Piaseczno, Rumunki Tupadelskie gmina Wielgie, powiat lipnowski – część C, oraz o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji przedmiotowego planu, w ramach której sporządzana jest prognoza oddziaływania na środowisko ww. projektu planu. Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Ogłoszenie Wójta Gminy Wielgie o podjęciu przez Radę Gminy Wielgie Uchwały Nr XX/108/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Włocławskiej w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie, pow. lipnowski oraz o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji przedmiotowego planu, w ramach której sporządzana jest prognoza oddziaływania na środowisko ww. projektu planu Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny w miejscowościach Teodorowo, Czerskie Rumunki – Piaseczno, Rumunki Tupadelskie gmina Wielgie powiat lipnowski – cz. B Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownaia przestrzennego gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIELGIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielgie Szczegóły
« 1 2 28 29 30 31 32 33 »