Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.12.2017 P R O T O K O Ł Nr 28/7/2017 z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i opieki społecznej w dniu 21 listopada 2017 roku Szczegóły
Artykuł 27.12.2017 P R O T O K O Ł nr 26/6 /2017 z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 21 listopada 2017 roku. Szczegóły
Artykuł 22.12.2017 P R O T O K O Ł Nr 25/6/2017 z odbytego posiedzenia komisji finansów w dniu 21 listopada 2017 roku Szczegóły
Artykuł 22.12.2017 P R O T O K O Ł nr 26/6 /2017 z odbytego posiedzenia komisji samorządu, prawa i porządku publicznego w dniu 21 listopada 2017 roku. Szczegóły
Artykuł 21.12.2017 Zaktualizowaną podstawową kwotę dotacji dla dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz statystyczna liczbę dzieci na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 21.12.2017 Zaktualizowaną podstawową kwotę dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego oraz statystyczna liczbę uczniów na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 18.12.2017 P R O T O K O Ł nr XXXVIII/2017 z sesji RADY GMINY WIELGIE odbytej 23 listopada 2017 roku Szczegóły
Artykuł 18.12.2017 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielgie w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 18.12.2017 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Wielgie w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 18.12.2017 Ogłoszenie o zamiarze powołania podmiotu wewnętrznego i bezpośredniego zawarcia umowy z tym podmiotem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Szczegóły
Artykuł 18.12.2017 Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Teodorowo, Oleszno i Bałdowo. Szczegóły
Artykuł 18.12.2017 Uchwała Nr 12/WPF/2017 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia u opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2018 – 2027. Szczegóły
Artykuł 18.12.2017 Uchwała Nr 11/Dpr/2017 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielgie na 2018 r. Szczegóły
Artykuł 18.12.2017 Uchwała Nr 12/P/2017 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielgie na 2018 r. Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 ODBIÓR PADŁYCH ZWIERZĄT Z GOSPODARSTW ROLNYCH W 2018 ROKU Szczegóły
Artykuł 13.12.2017 Zaproszenie na obrady XL sesji Rady Gminy Wielgie, która odbędzie się 28 grudnia 2017 roku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2017 Zawiadomienie – obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej Szczegóły
Artykuł 06.12.2017 Zaproszenie na XXXIX sesję Rady Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 06.12.2017 Ogłoszenie o wyniku szóstego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 30.11.2017 Zaproszenie na posiedzenie komisji dnia 05 grudnia 2017 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 24.11.2017 Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup oleju opałowego lekkiego Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 P R O T O K O Ł nr XXXVI/2017 z sesji RADY GMINY WIELGIE odbytej 21 września 2017 roku Szczegóły
« 1 2 30 31 32 33 34 42 43 »