Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.11.2017 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Zadusznikach. Szczegóły
Artykuł 20.11.2017 P R O T O K O Ł nr XXXVII/2017 z nadzwyczajnej sesji RADY GMINY WIELGIE odbytej 12 października 2017 roku Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 Zaproszenie na XXXVIII sesję Rady Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Szczegóły
Artykuł 13.11.2017 Dotacja z WFOŚiGW w Toruniu – azbest 2017 Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.11.2017 Ogłoszenie o zamówieniu: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Szczegóły
Artykuł 09.11.2017 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa Centrum Kulturalno – Oświatowo – Rekreacyjnego na działce ewidencyjnej nr 49/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 09.11.2017 Gmina Wielgie zakończyła inwestycję pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 170807C Witkowo – Czarne” Szczegóły
Artykuł 08.11.2017 Dotacja z WFOŚiGW w Toruniu w 2017 r. – nasadzenia drzew Szczegóły
Artykuł 06.11.2017 Ogłoszenie o ustanym nieograniczonym przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 06.11.2017 Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 02.11.2017 Informacja Wójta Gminy Wielgie o przystąpieniu do oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Artykuł 31.10.2017 Ogłoszenie z dnia 31.10.2017 r. o zaktualizowaniu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli Szczegóły
Artykuł 24.10.2017 PROTOKOŁ Nr 10/2/2017 z odbytego posiedzenia komisji rewizyjnej w dniu 21 kwietnia 2017 roku. Szczegóły
Artykuł 24.10.2017 P R O T O K O Ł nr 25/5 /2017 z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 19 września 2017 roku. Szczegóły
Artykuł 24.10.2017 P R O T O K O Ł nr 24/4/2017 z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 27 czerwca 2017 roku. Szczegóły
Artykuł 24.10.2017 P R O T O K O Ł Nr 23/4/2017 z odbytego posiedzenia komisji finansów w dniu 27 czerwca 2017 roku Szczegóły
Artykuł 24.10.2017 P R O T O K O Ł Nr 27/6/2017 z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i opieki społecznej w dniu 16 sierpnia 2017 roku Szczegóły
Artykuł 24.10.2017 P R O T O K O Ł Nr 26/5/2017 z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i opieki społecznej w dniu 27 czerwca 2017 roku. Szczegóły
Artykuł 24.10.2017 P R O T O K O Ł nr 25/5 /2017 z odbytego posiedzenia komisji samorządu, prawa i porządku publicznego w dniu 19 września 2017 roku. Szczegóły
Artykuł 24.10.2017 P R O T O K O Ł nr 24/4/2017 z odbytego posiedzenia komisji samorządu, prawa i porządku publicznego w dniu 27 czerwca 2017 roku. Szczegóły
Artykuł 24.10.2017 P R O T O K O Ł nr 23/3 /2017 z odbytego posiedzenia komisji samorządu, prawa i porządku publicznego w dniu 19 kwietnia 2017 roku. Szczegóły
« 1 2 31 32 33 34 35 42 43 »