Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.05.2017 Uchwała Nr XXXIII/198/2017 Szczegóły
Artykuł 17.05.2017 ZARZĄDZENIE – w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji w Urzędzie Gminy w Wielgiem Szczegóły
Artykuł 17.05.2017 PRZYJMOWANIE, ROZPATRYWANIE I ZAŁATWIANIE SKARG I WNIOSKÓW Szczegóły
Artykuł 17.05.2017 P R O T O K O Ł nr XXXI/2017 z sesji RADY GMINY WIELGIE odbytej 24 marca 2017 roku Szczegóły
Artykuł 17.05.2017 Projekt uchwały zmieniającej z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie obwodów Szczegóły
Artykuł 17.05.2017 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na sprzedaż Autobusu marki JELCZ L090M będącego własnością Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 17.05.2017 Ogłoszenie ofertowe na sprzedaż autobusu. Szczegóły
Artykuł 17.05.2017 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 17.05.2017 Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup oleju opałowego lekkiego (L1) Szczegóły
Przetargi 17.05.2017 Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż drzew wiatrołomów w zespole dwrosko-parkowym w Wielgie Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 17.05.2017 Sebastian Maciej Olewiński Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 17.05.2017 Katarzyna Kwiecińska Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 17.05.2017 Dorota Pączek-Bazela Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 17.05.2017 Elżbieta Maria Myszyńska Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 17.05.2017 Zofia Kuczmarska Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 17.05.2017 Sebastian Pikus Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 17.05.2017 Ryszard Kurowski Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 17.05.2017 Radosław Ziółkowski Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 17.05.2017 Paulina Trokowska Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 17.05.2017 Marzena Anna Czachowska Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 17.05.2017 Mariusz Przybyszewski Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 17.05.2017 Marianna Zaborowska Szczegóły
« 1 2 31 32 33 34 35 »