Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.07.2017 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wielgie za 2014r. Szczegóły
Artykuł 07.07.2017 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wielgie za 2013r. Szczegóły
Artykuł 05.07.2017 Ogłoszenie z dnia 21.04.2017r. o sprostowaniu zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 05.07.2017 Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 05.07.2017 Ogłoszenie o sprostowaniu podstawowej kwoty dotacji na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 05.07.2017 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2017 oraz statystyczna liczba dzieci. Szczegóły
Artykuł 05.07.2017 UCHWAŁA NR XXIX/167/2016 RADY GMINY WIELGIE  z dnia 28 grudnia 2016 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2017 rok  Szczegóły
Artykuł 05.07.2017 UCHWAŁA NR XXIX/166/2016 RADY GMINY WIELGIE z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2017–2025 Szczegóły
Artykuł 05.07.2017 UCHWAŁA NR XVII/84/2015 RADY GMINY WIELGIE z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2016–2025 Szczegóły
Artykuł 05.07.2017 UCHWAŁA NR XVII/85/2015 RADY GMINY WIELGIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 05.07.2017 Uchwala Nr 12/P/2015 SWadu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielgie na 2016 rok. Szczegóły
Artykuł 05.07.2017 Uchwala Nr 12/AVPF/2015 Skladu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o projekcie uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 P R O T O K O Ł nr XXXII/2017 z sesji RADY GMINY WIELGIE odbytej 21 kwietnia 2017 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Wielgiem. Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 P R O T O K O Ł nr XXX/2017 z sesji RADY GMINY WIELGIE odbytej 15 lutego 2017 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Wielgiem. Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 P R O T O K O Ł Nr 25/4/2017 z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i opieki społecznej w dniu 31 maja 2017 roku Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 P R O T O K O Ł Nr 23/2/2017 z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i opieki społecznej w dniu 21 marca 2017 roku Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 P R O T O K O Ł Nr 22/1/2017 z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i opieki społecznej w dniu 09 lutego 2017 roku Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 P R O T O K O Ł nr 23/3 /2017 z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 19 kwietnia 2017 roku. Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 P R O T O K O Ł nr 22/2 /2017 z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 21 marca 2017 roku. Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 P R O T O K O Ł nr 21/1 /2017 z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 09 lutego 2017 roku. Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 P R O T O K O Ł nr 22/2 /2017 z odbytego posiedzenia komisji samorządu, prawa i porządku publicznego w dniu 21 marca 2017 roku. Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 P R O T O K O Ł nr 21/1 /2017 z odbytego posiedzenia komisji samorządu, prawa i porządku publicznego w dniu 09 lutego 2017 roku. Szczegóły
« 1 2 33 34 35 36 37 39 40 »