Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.10.2017 P R O T O K O Ł nr XXXIV/2017 z sesji RADY GMINY WIELGIE odbytej 29 czerwca 2017 roku Szczegóły
Artykuł 11.10.2017 P R O T O K O Ł nr XXXIII/2017 z sesji RADY GMINY WIELGIE odbytej 16 maja 2017 roku . Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.10.2017 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszywa na drogi gminne Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.10.2017 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszywa na drogi gminne Szczegóły
Przetargi 11.10.2017 Ogłoszenie o ustnym przetargu na sprzedaż Poloneza TRUCK Szczegóły
Przetargi 11.10.2017 Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż drzew wiatrołomów w zespole dworsko-parkowym w Wielgiem Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej pt. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 558 Lipno-Dyblin na odcinku od km 0+000 do km 5+238 oraz od km 15+543 do 22+300”. Szczegóły
Przetargi 10.10.2017 Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż drzew wiatrołomów w zespole dwrosko-parkowym w Wielgie Szczegóły
Przetargi 10.10.2017 Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym na przetargu na sprzedaż drzew witrołomów z zespołu dworsko-parkowego w Wielgiem Szczegóły
Przetargi 10.10.2017 Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przeatrgu na sprzedaż drzew wiatrołomów z zespołu dworsko-parkowego w Wielgiem Szczegóły
Przetargi 10.10.2017 Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż drzew wiatrołomów usytuowanych w zespole dworsko-parkowym w Wielgiem Szczegóły
Przetargi 10.10.2017 Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż autobusu JELCZ L090M. Szczegóły
Przetargi 10.10.2017 Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetragu na sprzedaż drzew wiatrołomów z parku w Wielgiem Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na sprzedaż Autobusu marki JELCZ L090M będącego własnością Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 Ogłoszenie ofertowe na sprzedaż autobusu. Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu działek na sprzedaż. Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu działek rolnych przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 Wykaz nr 3/2017 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetaragu ustnego nieograniczonego. Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 Wykaz Nr 1/2017 nieruchomości gruntowych stanowiących własność komunalną Gminy Wielgie przeznaczony do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 Wykaz Nr2/2017 nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Wielgie przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetagu ustnego nieograniczonego. Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 Wykaz Nr 1/2017 nieruchomość gruntst stanowiący własnośc komunalną Gminy Wielgie przeznaczony do wydzierżawienia w drodze przetragu ustnego nieograniczonego. Szczegóły
« 1 2 36 37 38 39 40 46 47 »