Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Przetargi 10.10.2017 Ogłoszenie o V ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż działek Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 Ogłoszenie o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele rone oraz handlowo-usługowe, które stanowią własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 Ogłoszenie o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości – Teodorowo dz. 198, Złowody sklep. Szczegóły
Przetargi 10.10.2017 Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wielgie – Teodorowo. Szczegóły
Przetargi 10.10.2017 Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Przetargi 10.10.2017 Ogłoszenie o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele rolne oraz handlowo-usługowe. Szczegóły
Przetargi 10.10.2017 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Przetargi 10.10.2017 Ogłoszenie o wyniku pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę częścinieruchomości komunalnej położonej w miejscowości Teodorowo nad jeziorem„Orłowskim” – plaża. Szczegóły
Przetargi 10.10.2017 Ogłoszenie o II ustnym przetargu na dzierzawę nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Wielgie. Szczegóły
Przetargi 10.10.2017 Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej – Teodorowo – plaża. Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.10.2017 Ogłoszenie o zamówieniu: Przywóz i odwóz uczniów szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjum z terenu Gminy Wielgie w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę autobusami Wykonawcy Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.10.2017 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa sieci wodociągowej w m. Orłowo, gmina Wielgie Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.10.2017 Ogłoszenie o zamówieniu: Przywóz i odwóz uczniów szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjum z terenu Gminy Wielgie w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę autobusami Wykonawcy Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.10.2017 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa części ul Źródlanej i Poprzecznej w m. Wielgie Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.10.2017 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej nr 170807C Witkowo Czarne Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.10.2017 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.10.2017 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszywa na drogi gminne Szczegóły
Zamówienia publiczne 05.10.2017 Ogłoszenie o zamówieniu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Wielgie Szczegóły
Zamówienia publiczne 05.10.2017 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszywa na drogi gminne Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 03.10.2017 Wójt Gminy Wielgie OGŁASZA NABÓR na stanowisko ds. finansowych w Urzędzie Gminy w Wielgiem Szczegóły
Artykuł 28.09.2017 ZARZĄDZENIE NR 64 WÓJTA GMINY WIELGIE z dnia 27 września 2017 roku w sprawie ustalenia procedury naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Wielgiem. Szczegóły
Artykuł 26.09.2017 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny A, B, C w miejscowości Wielgie gm. Wielgie, pow. lipnowski – część B i C Szczegóły
« 1 2 37 38 39 40 41 46 47 »