Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.09.2019 OBWIESZCZENIE O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – nr projektu LPN0401A, na działce nr 85/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Teodorowo, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 19.09.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 19.09.2019 Zawiadomienie o IX sesji Rady Gminy Szczegóły
Zamówienia publiczne 18.09.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa z rozbudową budynku przedszkola w ZPO Wielgie Szczegóły
Artykuł 16.09.2019 INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 16 września 2019 r. – o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do okw oraz terminie losowania w przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów. Szczegóły
Artykuł 13.09.2019 Informacja o przystąpieniu do opracowywaniu projektów dokumentów Programu Ochrony Powietrza przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 13.09.2019 Sesja Nr VIII Rady Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 10.09.2019 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji rewizyjnej dnia 06 września 2019 roku. Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wielgie z dnia 9 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu i Senatu RP w 2019 r. Szczegóły
Artykuł 05.09.2019 Ogłoszenie o wywieszeniu Wykazu Nr 1 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wielgie przeznaczonej do zamiany. Szczegóły
Artykuł 05.09.2019 Ogłoszenie o wywieszeniu Wykazu Nr 3/2019 na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 05.09.2019 OBWIESZCZENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – „Budowa słupowej stacji transformatorowej Sn/nn, budowa linii kablowej Sn-15 kV, przebudowa linii napowietrznej nN 0,4 kV, budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV z szafką pomiarową, przebudowa linii napowietrznej Sn-15kV, na działkach nr nr: 320/2, 298, 697, 558/1, 707/1, 707/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 03.09.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej Szczegóły
Artykuł 02.09.2019 Memorandum Informacyjne – Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wielgie w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Szczegóły
Artykuł 27.08.2019 Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 27.08.2019 WYKAZ – miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych Szczegóły
Artykuł 27.08.2019 Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019r. Szczegóły
Artykuł 21.08.2019 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
Artykuł 21.08.2019 Ogłoszenie o III ustnym przetargu na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 14.08.2019 OGŁOSZENIE o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2016; zm. poz: 730, 2435) Szczegóły
Artykuł 14.08.2019 OGŁOSZENIE o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy z podmiotem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 SUSZA INFORMACJA Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 37 38 »