Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 21.06.2019 Oświadczenie majątkowe Cieślak Joanna Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 21.06.2019 Oświadczenie majątkowe Bielicka Bożena Szczegóły
Artykuł 21.06.2019 Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Szczegóły
Zamówienia publiczne 18.06.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wielgie Szczegóły
Zamówienia publiczne 17.06.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś gm. Wielgie Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.06.2019 SKARGI I WNIOSKI Szczegóły
Artykuł 13.06.2019 Ogłoszenie o II Ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielgie Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.06.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa placu zabaw i otwartej strefy aktywności społecznej w Czarnem Szczegóły
Artykuł 12.06.2019 Sesja Nr VI Rady Gminy Wielgie Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 11.06.2019 Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czarnem Szczegóły
Artykuł 11.06.2019 Petycja dotycząca „Zaplanowania postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa” Szczegóły
Artykuł 10.06.2019 Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy Szczegóły
Zamówienia publiczne 05.06.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Ogrodowej Szczegóły
Zamówienia publiczne 04.06.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Przywóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i przedszkola z terenu Gminy Wielgie w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę autobusami Wykonawcy Szczegóły
Artykuł 04.06.2019 Ogłoszenie o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, które stanowią własność Gminy Wielgie Szczegóły
Przetargi 03.06.2019 Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż drzew wiatrołomów z zespołu dworsko-parkowego w Wielgiem Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.06.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa chodnika oraz przyłącza kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Ogrodowej w miejscowości Wielgie Szczegóły
Artykuł 28.05.2019 Petycja w trybie Ustawy o petycjach o zebranie ofert rynkowych w tym obszarze oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych w przedmiotowym obszarze. Szczegóły
Artykuł 27.05.2019 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji samorządu, prawa i porządku publicznego w dniu 08 maja 2019 roku. Szczegóły
Artykuł 27.05.2019 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego ws. inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa” Szczegóły
Artykuł 27.05.2019 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 08 maja 2019 roku. Szczegóły
Artykuł 27.05.2019 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji zrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej w dniu 08 maja2019 roku Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 33 34 »