Petycja na mocy Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) – taryfy telefoniczne część II – Zmieniajmy Gminy na Lepsze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian