POSTANOWIENIE NR 135/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Wielgie

POSTANOWIENIE NR 135/2019

Komisarza Wyborczego we Włocławku II

z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Wielgie

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy we Włocławku II postanawia, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Wielgie, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:

1.

Magdalena Maria Kotwicka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Nowa Wieś

§ 2.

Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę :

1.

Jerzy Kazimierz Rzekoński, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Wielgie

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
we Włocławku II

Piotr Kozubowicz

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian