POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU

POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU

  • Wydział Sekretarz Urzędu Gminy Wielgie
  • Termin załatwienia Sprawa jest załatwiana bez zbędnej zwłoki
  • Osoba kontaktowa Krzysztof Kalka
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Wielgie pok. 16 w dniach: pon – pt
  • Telefon kontaktowy 542897102 w. 31
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Wielgie pok. 16 w dniach: pon – pt
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek o poświadczenie własnoręczności podpisu.
   2. Dowód osobisty osoby składającej podpis lub inny dokument potwierdzający tożsamość– do wglądu urzędnika.
  • Opłaty Opłata skarbowa od czynności urzędowej: - za poświadczenie własnoręczności podpisu na upoważnieniach – od każdego podpisu – 9 złotych, ( Cz. II, poz. 7 załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635),
  • Tryb odwoławczy brak
  • Uwagi

   Konieczny jest osobisty kontakt osoby, której dotyczy dana sprawa

  • Podstawa prawna

   1) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki(Dz. U. Nr 27 poz. 185 z 2007 r.) – na upoważnienia do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz dokumentów z urzędów i instytucji, a także na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie.
   2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno – rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń ( Dz. U. Nr 10, poz. 49 z późn. zm.),
   3) art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian