PROTOKOŁ Nr 8/4/2016 z odbytego posiedzenia komisji rewizyjnej w dniu 28 listopada 2016 roku.

PROTOKOŁ Nr 8/4/2016
z odbytego posiedzenia komisji rewizyjnej
w dniu 28 listopada 2016 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli :

1. Paulina Trokowska      – Przewodnicząca komisji,
2. Kazimierz Godlewski   –              –  „  -,
3. Krystyna Brzozowska  –              –  „  -,
4. Ludwik Bieńkowski      –              –  „  -,
5. Sebastian Pikus.

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji.

Przedstawił następujący porządek posiedzenia:

1. Kontrola inwestycji i przetargów realizowanych przez Wójta Gminy i jednostki organizacyjne na terenie gminy.

2. Kontrola inwestycji wykonywanych przez pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy za 2016r.

3. Sprawy różne.
Ad 1

Komisja spośród inwestycji zrealizowanych w 2016r. tj. m.in.: zakup kruszywa na drogi, budowa parkingu przy ZPO Wielgie, budowa przydomowych oczyszczalni, budowa budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy, remont pomnika, budowa ogrodzenia przy ZPO Wielgie, założenie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy, budowa placu zabaw w Bętlewie, czy budowa sieci wodociągowej, dokładnie przeanalizowała dokumentację dotyczącą przetargu budowy parkingu przy ZPO Wielgie oraz remontu pomnika  we Wielgiem (zapytanie o cenę). Wyjaśnień udzielali pracownicy Urzędu Gminy – Krzysztof Głowiński oraz Agnieszka Kalinowska. Inwestycje wykonano zgodnie z zamówieniem. Komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.
Ad 2

Komisja zapoznała się z następującymi inwestycjami: budowa placu zabaw w Bętlewie oraz budowa ogrodzenia i bramy wjazdowej przy ZPO Wielgie. Powyższe inwestycje realizowane były systemem gospodarczym przez pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy.

–  2  –

Wyjaśnień na zapytania udzielali pracownicy Urzędu Gminy – Krzysztof Głowiński oraz Agnieszka Kalinowska. Brak nieprawidłowości.

Ad 3

W sprawach różnych Komisja podejmowała tematy m.in.: projektu budżetu na rok 2017; potrzeby uporządkowania cmentarzy poniemieckich w Teodorowie czy Witkowie; spółki wodnej; pomocy dla będącego w śpiączce Sebastiana Cybulskiego.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Protokołowoała: Grażyna Wyszyńska

Przewodniczący komisji:

 Paulina Trokowska

 

Informacje

Rejestr zmian