Przyjmowanie informacji o usuniętych wyrobach zawierających azbest od osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami.

Przyjmowanie informacji o usuniętych wyrobach zawierających azbest od osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami.

  • Wydział Stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  • Termin załatwienia Bez odpowiedzi w przypadku  właściwie wypełnionego dokumentu
  • Osoba kontaktowa Agnieszka Orłowska
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Wielgie; ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie
   Stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa – pok. nr 8
  • Telefon kontaktowy 542897380 w. 44
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Wielgie; ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie
   Stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa – pok. nr 8
  • Wymagane dokumenty Wypełniony załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest  (Dz. U.  z 2011 r., Nr 8, poz. 31) pn. „Informacja o wyrobach zawierających azbest”.
   Przekazanie karty służy zdjęciu określonego budynku z posiadanej przez gminę bazy azbestowej.
   Złożenie informacji nie ciąży na osobach, które korzystają z dotacji na „Usuwanie wyrobów azbestowych”, która ma miejsce corocznie. Budynki osób objętych dotacją usuwane są automatycznie z bazy azbestowej.
  • Opłaty Bez opłat
  • Tryb odwoławczy Bez trybu odwoławczego
  • Uwagi

   1.  Dla każdego obiektu budowlanego, skąd usunięte zostały wyroby azbestowe, wypełnić należy odrębne załączniki.

   2.  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne przedkładają informację o usuniętych wyrobach zawierających azbest Marszałkowi Województwa.

  • Podstawa prawna

   1.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest  (Dz. U.  z 2011 r., Nr 8, poz. 31).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian