Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi nr 170804 C Zaduszniki – Fabianki etap II 12:02 18-06-2021 Zamówienia publiczne Szczegóły
Naboru uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 15:09 17-06-2021 Artykuł Szczegóły
Szkolenie „Czyste powietrze” w dniu 17.06.2021 r. 09:52 16-06-2021 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – dot. Zmiany lasu niestanowiącego własność Skarbu Państwa na użytek rolny, na działce nr 172 w Teodorowie 15:45 15-06-2021 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym do rolników indywidualnych i innych podmiotów uprawnionych do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wielgie. 11:20 15-06-2021 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolne, który stanowi własność Gminy Wielgie. 15:23 11-06-2021 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, która stanowi własność Gminy Wielgie. 15:20 11-06-2021 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie o wycofaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla „Budowy biogazowni rolniczej BG-Nasiegniewo o mocy do 1 MW na działce ew. 6/2 w Nasiegniewie, gm. Fabianki” 13:34 11-06-2021 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Zawiadomienie o obradach XXIV sesji Rady Gminy 12:36 11-06-2021 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 12:17 11-06-2021 Artykuł Szczegóły
P R O T O K O Ł z odbytego wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy w dniu 08 czerwca 2021 roku. 14:52 10-06-2021 Artykuł Szczegóły
UZYSKIWANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 12:49 10-06-2021 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Zawiadomienie o posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy 13:49 31-05-2021 Artykuł Szczegóły
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO „Budowa linii kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Rumunki Tupadelskie, na działkach nr nr: 224/1, 224/2, 224/3, 224/4, 224/5, 224/6, 224/7, 224/9, 224/10, 34/3, 117/3, 224/8, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie” 12:15 27-05-2021 Artykuł Szczegóły
OBWIESZCZENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgie, na działkach nr 231, 232, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie” 15:03 26-05-2021 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zadusznikach 14:49 26-05-2021 Zamówienia publiczne Szczegóły
Informacja o opracowaniu projektu uchwały tzw. „uchwały antysmogowej” Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającego uchwałę w sprawie wprowadzania na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz rozpoczęcie konsultacji społecznych 10:40 26-05-2021 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
OBWIESZCZENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – Nr projektu LPN0401B, gm. Wielgie, na działce nr 70/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gm. Wielgie” 08:13 26-05-2021 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie o zamówieniu: Termomodernizacja obiektów ZPO w Wielgiem – drugi etap 14:59 25-05-2021 Zamówienia publiczne Szczegóły
Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – na terenie działki nr 123/2 w miejscowości Teodorowo, obręb ewidencyjny Teodorowo, gm. Wielgie 14:58 25-05-2021 Zamówienia publiczne Szczegóły
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji środowiskowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki – Fabianki” 10:48 24-05-2021 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowa ul. Ogrodowej w m. Wielgie” 10:23 21-05-2021 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
« 1 2 3 60 61 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>