Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa wyposażenia pracowni TIK (Technologii Informacyjno Komunikacyjnej) dla 3 szkół podstawowych Gminy Wielgie uczestniczących w projekcie pn. „Kształcenie ogólne w placówkach oświatowych Gminy Wielgie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edu-kacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Podziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne, nr projektu RPKP.10.02.02-04-0009/19 realizowanego przez Gminę Wielgie 15:29 30-03-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
Wykaz nieruchomości gruntowych Gminy Wielgie przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego 12:35 30-03-2020 Artykuł Szczegóły
INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 15:37 27-03-2020 Artykuł Szczegóły
WYKAZ – miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych 11:38 27-03-2020 Artykuł Szczegóły
Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 11:32 27-03-2020 Artykuł Szczegóły
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 11:24 27-03-2020 Artykuł Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIELGIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Komunalnej w miejscowości Wielgie, na działce nr 39, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie”. 15:14 25-03-2020 Artykuł Szczegóły
P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej w dniu 10 marca 2020 roku. 13:47 24-03-2020 Artykuł Szczegóły
P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji finansów w dniu 10 marca 2020 roku 13:04 24-03-2020 Artykuł Szczegóły
P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji samorządu, prawa i porządku publicznego w dniu 10 marca 2020 roku. 12:32 24-03-2020 Artykuł Szczegóły
Protokoł z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 10 marca 2020 roku 11:57 24-03-2020 Artykuł Szczegóły
Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów należących do osób fizycznych 13:22 23-03-2020 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie o zamówieniu: Przywóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i przedszkola z terenu Gminy Wielgie w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę autobusami Wykonawcy 12:18 18-03-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
UPRAWA MAKU NISKOMORFINOWEGO ORAZ KONOPI WŁÓKNISTYCH 12:55 17-03-2020 Artykuł Szczegóły
Informacja o opracowaniu projektów przez Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Programu ochrony powietrza 10:42 17-03-2020 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy 09:55 17-03-2020 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Protokoł XII sesji Rady Gminy odbytej 24 stycznia 2020 roku 09:14 16-03-2020 Artykuł Szczegóły
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym zmiany części jego granic, obejmującego tereny w miejscowościach Teodorowo, Czerskie Rumunki, Piaseczno, Rumunki Tupadelskie, gm. Wielgie, pow. lipnowski – część A. 09:11 16-03-2020 Artykuł Szczegóły
KWALIFIKACJA WOJSKOWA ODWOŁANA 08:00 16-03-2020 Artykuł Szczegóły
Sesja Nr XIII Rady Gminy Wielgie 07:43 13-03-2020 Artykuł Szczegóły
OBWIESZCZENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 15:15 09-03-2020 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o obradach XIII sesji Rady Gminy Wielgie 08:37 05-03-2020 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 40 41 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>