Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Sesja Nr XII Rady Gminy Wielgie 15:22 24-01-2020 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszywa na drogi gminne 10:36 23-01-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
Zawiadomienie o XII sesji Rady Gminy 07:51 21-01-2020 Artykuł Szczegóły
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci na rok 2020 07:48 17-01-2020 Artykuł Szczegóły
P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji finansów w dniu 20 grudnia 2019 roku 09:43 15-01-2020 Artykuł Szczegóły
P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji samorządu, prawa i porządku publicznego w dniu 20 grudnia 2019 roku. 15:27 14-01-2020 Artykuł Szczegóły
P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 20 grudnia 2019 roku. 15:22 14-01-2020 Artykuł Szczegóły
Protokoł z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej w dniu 20 grudnia 2019 roku. 15:08 14-01-2020 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 12:17 14-01-2020 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Wielgie w roku 2020. 15:20 09-01-2020 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielgie w 2020 roku 15:08 09-01-2020 Artykuł Szczegóły
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej 08:34 09-01-2020 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 2020 ROK 08:28 09-01-2020 Artykuł Szczegóły
Plan postępowań na 2020 rok. 12:29 07-01-2020 Artykuł Szczegóły
Protokoł X sesji Rady Gminy odbytej 28 listopada 2019 roku 09:07 07-01-2020 Artykuł Szczegóły
Sesja Nr XI Rady Gminy Wielgie 14:28 27-12-2019 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa wyposażenia pracowni TIK (Technologii Informacyjno Komunikacyjnej) oraz pomocy dydaktycznych dla 3 szkół podstawowych Gminy Wielgie uczestniczących w projekcie pn. „Kształcenie ogólne w placówkach oświatowych Gminy Wielgie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Podziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne, nr projektu RPKP.10.02.02-04-0009/19 realizowanego przez Gminę Wielgie z podziałem na 2 części 09:47 27-12-2019 Zamówienia publiczne Szczegóły
Realizacja zadania na „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielgie” w 2019 09:39 27-12-2019 Artykuł Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIELGIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na: „Budowa linii kablowej SN-15 kV, nN-0,4 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN – w ramach zadania inwestycyjnego pn. powiązanie pomiędzy stacjami Wielgie 7 k/Dobrzynia (STA41342) – Wielgie 2 k/Dobrzynia (STA4-13337) na działkach nr nr: 264/2, 163, położonych w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie” 12:17 16-12-2019 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji. 11:09 16-12-2019 Artykuł Szczegóły
PROTOKOŁ z odbytego posiedzenia komisji rewizyjnej w dniu 13 grudnia 2019 roku. 11:02 16-12-2019 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr 5/Dpr/2019 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielgie na 2020 rok. 10:48 13-12-2019 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 38 39 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>