SKARGI I WNIOSKI

Przedmiotem SKARGI może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organy gminy Wielgie lub pracowników Urzędu Gminy Wielgie,

Kierowników jednostek organizacyjnych, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem WNIOSKU mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.”

  • Wydział Wydział Organizacyjny w zakresie rejestrowania i nadzorowania trybu oraz terminowości załatwienia skargi / wniosku. Komórka organizacyjna lub wydział merytoryczny wskazany przez Wójta w zakresie merytorycznego ustosunkowania się do skargi / wniosku
  • Termin załatwienia Zgodnie z działem VIII Kodeksu postępowania administracyjnego
  • Osoba kontaktowa Grażyna Wyszyńska
  • Miejsce załatwienia Sekretariat – forma pisemna
   - wydział merytoryczny w przypadku skarg / wniosków składanych do protokołu
   - Wydział Organizacyjny w przypadku skarg / wniosków składanych do protokołu
   w obecności kierownictwa urzędu
  • Telefon kontaktowy 542897102 w. 37
  • Miejsce odbioru brak
  • Wymagane dokumenty Wzór skargi / wnioskua
  • Opłaty brak
  • Tryb odwoławczy brak
  • Uwagi

   brak

  • Podstawa prawna

   Zgodnie z działem VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skargi i wniosków (Dz. U., Nr 5 poz. 46)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian