Sporządzenie aktu zgonu

Akt zgonu sporządza Urząd Stanu Cywilnego, na terenie, którego nastąpił zgon (niezależnie od miejsca zameldowania).

  • Wydział Urzad Stanu Cywilnego
  • Termin załatwienia Akt zgonu sporządzany jest na miejscu
  • Osoba kontaktowa Maria Drużyńska
  • Miejsce załatwienia Urząd Wielgie
   Urząd Stanu Cywilnego,
   ul. Starowiejska 8
   pokój 7
  • Telefon kontaktowy 54 289 73 80 wew. 43
  • Miejsce odbioru Urząd Wielgie
   Urząd Stanu Cywilnego,
   ul. Starowiejska 8
   pokój 7
  • Wymagane dokumenty 1.Karta zgonu wydana przez lekarza – oryginał.
   2. Dowód osobisty osoby zmarłej.
   3. Dowód osobisty współmałżonka osoby zmarłej.
   4. Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon.
  • Opłaty Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest 1 skrócony odpis zwolniony z opłaty skarbowej.
  • Tryb odwoławczy Brak
  • Uwagi

   Akt zgonu sporządza Urząd Stanu Cywilnego, na terenie, którego nastąpił zgon (niezależnie od miejsca zameldowania).

  • Podstawa prawna
   1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2014.1741 ze zm.).
   2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U.2014.1628 ze zm.).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian