Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, Rejestru Dowodów Osobistych Stanowisko inspektor do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych. Szczegóły
Wydanie dowodu osobistego Stanowisko inspektor do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych. Szczegóły
Wpisanie do rejestru wyborców Stanowisko inspektor do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych. Szczegóły
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL Stanowisko inspektor do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych. Szczegóły
Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców. Stanowisko inspektor do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych. Szczegóły
Nadanie numeru PESEL osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL Stanowisko inspektor do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych. Szczegóły
« 1 2 3 »