Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
23.06.2020 Obwieszczenie Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy na "Budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działce nr 24/2 obręb Nowa Wieś, gmina Wielgie" Szczegóły
09.06.2020 Obwieszczenie Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy„Wydobywanie kopalin ze złoża „Piaseczno SA” na działce o nr ew. 53/1 położonej w miejscowości Piaseczno, gmina Wielgie, powiat lipnowski”

Szczegóły
25.05.2020 Obwieszczenie "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działce nr 24/2 obręb Nowa Wieś, gmina Wielgie" Szczegóły
14.05.2020 Obwieszczenie Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na "Wydobywanie kopalin ze złoża "Piaseczno SA" na działce o nr ew. 53/1 położonej w miejscowości Piaseczno, gmina Wielgie, powiat lipnowski" Szczegóły
11.05.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej "Budowa elektrowni fotowoltaicznej Tupadły o mocy znamionowej do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 220/1 obręb geodezyjny Tupadły, gmina Wielgie" Szczegóły
24.04.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej decyzja środowiskowa " Wykonanie otworu wiertniczego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej w celu ujęcia wód podziemnych do deszczowania upraw w miejscowości Zaduszniki, gm. Wielgie, działka Nr 344/8 " Szczegóły
21.04.2020 Obwieszczenie Obwieszzcenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy na "Budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działce nr 24/2 obręb Nowa Wieś, gmina Wielgie" Szczegóły
16.03.2020 Informacja Informacja Szczegóły
17.03.2020 Obwieszczenie Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy Szczegóły
24.02.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę elektrowni fotowoltaicznej w Nowe Wsi Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 24/2 obręb Nowa Wieś, gmina Wielgie Szczegóły
12.11.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę elektrowni fotowoltaicznej w Suradówku Budowa elektrowni fotowoltaicznej Suradówek Szczegóły
29.10.2018 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Decyzja środowiskowa - Budowa budynku inwentarskiego - tuczarni dla 140 DJP w Lipinach, gm. Wielgie Szczegóły
18.10.2018 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Decyzja środowiskowa na - Budowa farmy fotowltaicznej składającej się z 2 instalacji o mocy do 1 MW na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 149 w Rumunkach Tupadelskich, gm. Wielgie Szczegóły
29.12.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 558 Lipno-Dyblin na odcinku od km 0+000 do km 5+238 oraz od km 15+543 do km 22+300" Szczegóły
05.12.2017 Postanowienie Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej Szczegóły
« »