Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
07.06.2021 zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - dot. Zmiany lasu niestanowiącego własność Skarbu Państwa na użytek rolny, na działce nr 172 w Teodorowie, gm. Wielgie - dotyczy stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska- przedłużenie terminy załatwienia sprawy Szczegóły
07.06.2021 Obwieszczenie o wycofaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla "Budowy biogazowni rolniczej BG-Nasiegniewo o mocy do 1 MW na działce ew. 6/2 w Nasiegniewie, gm. Fabianki" "Budowy biogazowni rolniczej BG-Nasiegniewo o mocy do 1 MW na działce ew. 6/2 w Nasiegniewie, gm. Fabianki" Szczegóły
21.05.2021 Informacja Informacja o opracowaniu projektu uchwały tzw. "uchwały antysmogowej" Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającego uchwałę w sprawie wprowadzania na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz rozpoczęcie konsultacji społecznych Szczegóły
24.05.2021 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji środowiskowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki - Fabianki" "Przebudowa drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki - Fabianki" Szczegóły
21.05.2021 Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy Przebudowa drogi gminnej Nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowa ul. Ogrodowej w m. Wielgie Szczegóły
30.04.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na „Budowę farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki Nr 149 w miejscowości Rumunki Tupadelskie, gmina Wielgie” Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na „Budowę farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki Nr 149 w miejscowości Rumunki Tupadelskie, gmina Wielgie” Szczegóły
23.04.2021 Obwieszczenie Urzędu Gminy Fabianki o uzupełnieniu i korekcie Karty Informacji Przedsięwzięcia na "Budowę biogazowni rolniczej BG-Nasiegniewo o mocy do 1MW na działce nr ew. 6/2 Nasiegniewo" "Budowa biogazowni rolniczej BG-Nasiegniewo o mocy do 1MW na działce nr ew. 6/2 Nasiegniewo" Szczegóły
22.04.2021 Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy Przebudowę drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki-Fabianki Szczegóły
22.04.2021 Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy "Przebudowa drogi gminnej nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowa ul. Ogrodowej w m. Wielgie" Szczegóły
08.04.2021 Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy wydania decyzji środowiskowej pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki Nr 149 w miejscowości Rumunki Tupadelskie, gmina Wielgie” Szczegóły
08.04.2021 Obwieszczenie o zebraniu dokumentów w sprawie wydania decyzji środowiskowej Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu dowodów w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki Nr 149 w miejscowości Rumunki Tupadelskie, gmina Wielgie” Szczegóły
26.03.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki - Fabianki" Przebudowa drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki - Fabianki - inwestycja liniowa na terenie gminy Wielgie o dł. ok. 900 mb Szczegóły
26.03.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego "Przebudowa drogi gminnej Nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowa ul. Ogrodowej w m. Wielgie - inwestycja liniowa dotyczy miejscowości Wielgie i Bętlewo. Długość projektowanego przedsięwzięcia wyniesie ok. 2.946 mb dróg Szczegóły
15.03.2021 Informacja Przystąpienie do opracowywania projektu zmiany uchwały Nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następujące spalanie paliw tj. tzw. "uchwały antysmogowej" Szczegóły
02.03.2021 obwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania oraz określenia raoprtu obwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania oraz określenia raoprtu Szczegóły
08.03.2021 Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy na "Budowę farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki Nr 149 w miejscowości Rumunki Tupadelskie, gm. Wielgie" Szczegóły
22.02.2021 Zawiadomienie Zawiadomienie - postępowanie zażaleniowe zostaje wydłużone przez GDOŚ z uwagi na skomplikowany charakter sprawy - dotyczy zmiany lasu na użytek rolny Szczegóły
09.02.2021 Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy na "Budowę farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki Nr 149 w miejscowości Rumunki Tupadelskie, gm. Wielgie" Szczegóły
28.01.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na "Budowę farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki Nr 149 w miejscowości Rumunki Tupadelskie, gmina Wielgie" Szczegóły
20.01.2021 Obwieszczenie Urzędu Gminy Fabianki w sprawie Budowy biogazowni rolniczej BG-Nasiegniewo o mocy do 1MW na działce nr ew. 6/2, obręb Nasiegniewo, gmina Fabianki Obwieszczenie Urzędu Gminy Fabianki w sprawie Budowy biogazowni rolniczej BG-Nasiegniewo o mocy do 1MW na działce nr ew. 6/2, obręb Nasiegniewo, gmina Fabianki Szczegóły
18.01.2021 Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu na przedsięwzięcie pn. Budowa biogazowni rolniczej BG-Nasiegniewo o mocy do 1MW na działce ew. 6/2 w Nasiegniewie, gmina Fabianki Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu na przedsięwzięcie pn. Budowa biogazowni rolniczej BG-Nasiegniewo o mocy do 1MW na działce ew. 6/2 w Nasiegniewie, gmina Fabianki Szczegóły
07.01.2021 Zawiadomienie o wniesieniu zażalenia Zażalenie na postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu niestanowiącego własność Skarbu Państwa na użytek rolny, na działce ewid. nr 172 obręb Teodorowo Szczegóły
« 1 2 3 »