Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
15.05.2019 24.05.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Udzielenie Gminie Wielgie kredytu długoterminowego oraz jego obsługa Szczegóły
06.05.2019 20.05.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Wielgie Szczegóły
21.02.2019 08.03.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi w miejscowości Tupadły Szczegóły
08.02.2019 26.02.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Wielgie Szczegóły
16.01.2019 25.01.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszywa na drogi gminne Szczegóły
29.11.2018 07.12.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup oleju opałowego lekkiego Szczegóły
05.10.2018 19.10.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi w miejscowości Tupadły Szczegóły
01.10.2018 16.10.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa chodnika oraz przyłącza kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Ogrodowej w miejscowości Wielgie Szczegóły
29.08.2018 08.10.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. Szczegóły
02.07.2018 10.07.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Udzielenie Gminie Wielgie kredytu długoterminowego oraz jego obsługa Szczegóły
14.06.2018 25.06.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Przywóz i odwóz uczniów szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjum z terenu Gminy Wielgie w roku szkolnym 2018/2019 na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę autobusami Wykonawcy Szczegóły
11.06.2018 26.06.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielgie Szczegóły
30.05.2018 13.06.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej Czarne Józefowo Budki Suradowskie Szczegóły
15.05.2018 30.05.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej nr 170801C Bętlewo – Zakrzewo – Kamienne Brody (przez wieś Bętlewo) Szczegóły
18.04.2018 27.04.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Udzielenie Gminie Wielgie kredytu długoterminowego oraz jego obsługa Szczegóły
05.02.2018 20.02.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Teodorowo na działce ewidencyjnej nr 123/2 Szczegóły
29.01.2018 06.02.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszywa na drogi gminne Szczegóły
18.01.2018 26.01.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszywa na drogi gminne Szczegóły
24.11.2017 04.12.2017 Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup oleju opałowego lekkiego Szczegóły
09.11.2017 22.11.2017 Ogłoszenie o zamówieniu: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Szczegóły
06.10.2017 20.10.2017 Ogłoszenie o zamówieniu: Udzielenie Gminie Wielgie kredytu długoterminowego oraz jego obsługa Szczegóły
29.09.2017 06.11.2017 Ogłoszenie o zamówieniu: Bieżąca obsługa stacji uzdatniania wody z siecią wodociągową i oczyszczalni ścieków z siecią kanalizacyjną Szczegóły
« 1 2 »