Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
15.06.2020 03.07.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: „Zadanie pn.: Przebudowa drogi nr 170832C Zakrzewo Płonczyn oraz nr 170805C Wielgie Tupadły Zakrzewo Wierznica w związku z realizacją projektu pn. Modernizacja polegająca na remoncie drogi nr 170832C Zakrzewo Płonczyn oraz nr 170805C Wielgie – Tupadły-Zakrzewo – Wierznica współfinansowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych ” Szczegóły
22.04.2020 29.05.2020 Udzielenie Gminie Wielgie kredytu długoterminowego Szczegóły
18.03.2020 17.04.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa wyposażenia pracowni TIK (Technologii Informacyjno Komunikacyjnej) dla 3 szkół podstawowych Gminy Wielgie uczestniczących w projekcie pn. „Kształcenie ogólne w placówkach oświatowych Gminy Wielgie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edu-kacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Podziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne, nr projektu RPKP.10.02.02-04-0009/19 realizowanego przez Gminę Wielgie Szczegóły
18.03.2020 15.04.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Przywóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i przedszkola z terenu Gminy Wielgie w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę autobusami Wykonawcy Szczegóły
16.01.2020 23.01.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszywa na drogi gminne Szczegóły
05.12.2019 13.12.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa wyposażenia pracowni TIK (Technologii Informacyjno Komunikacyjnej) oraz pomocy dydaktycznych dla 3 szkół podstawowych Gminy Wielgie uczestniczących w projekcie pn. „Kształcenie ogólne w placówkach oświatowych Gminy Wielgie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Podziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne, nr projektu RPKP.10.02.02-04-0009/19 realizowanego przez Gminę Wielgie z podziałem na 2 części Szczegóły
28.11.2019 28.11.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup oleju opałowego lekkiego Szczegóły
03.10.2019 11.10.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszywa na drogi gminne Szczegóły
18.09.2019 02.10.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa z rozbudową budynku przedszkola w ZPO Wielgie Szczegóły
19.07.2019 09.08.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czarnem Szczegóły
19.07.2019 06.09.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Lipnowska Grupa Zakupowa.Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Szczegóły
18.06.2019 28.06.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wielgie Szczegóły
17.06.2019 10.07.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś gm. Wielgie Szczegóły
13.06.2019 28.06.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa placu zabaw i otwartej strefy aktywności społecznej w Czarnem Szczegóły
05.06.2019 19.06.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Ogrodowej Szczegóły
04.06.2019 14.06.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Przywóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i przedszkola z terenu Gminy Wielgie w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę autobusami Wykonawcy Szczegóły
03.06.2019 24.06.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa chodnika oraz przyłącza kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Ogrodowej w miejscowości Wielgie Szczegóły
15.05.2019 24.05.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Udzielenie Gminie Wielgie kredytu długoterminowego oraz jego obsługa Szczegóły
06.05.2019 20.05.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Wielgie Szczegóły
21.02.2019 08.03.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi w miejscowości Tupadły Szczegóły
08.02.2019 26.02.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Wielgie Szczegóły
16.01.2019 25.01.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszywa na drogi gminne Szczegóły
« 1 2 3 »