Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
03.10.2019 11.10.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszywa na drogi gminne Szczegóły
18.09.2019 02.10.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa z rozbudową budynku przedszkola w ZPO Wielgie Szczegóły
19.07.2019 09.08.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czarnem Szczegóły
19.07.2019 06.09.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Lipnowska Grupa Zakupowa.Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Szczegóły
18.06.2019 28.06.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wielgie Szczegóły
17.06.2019 10.07.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś gm. Wielgie Szczegóły
13.06.2019 28.06.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa placu zabaw i otwartej strefy aktywności społecznej w Czarnem Szczegóły
05.06.2019 19.06.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Ogrodowej Szczegóły
04.06.2019 14.06.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Przywóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i przedszkola z terenu Gminy Wielgie w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę autobusami Wykonawcy Szczegóły
03.06.2019 24.06.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa chodnika oraz przyłącza kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Ogrodowej w miejscowości Wielgie Szczegóły
15.05.2019 24.05.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Udzielenie Gminie Wielgie kredytu długoterminowego oraz jego obsługa Szczegóły
06.05.2019 20.05.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Wielgie Szczegóły
21.02.2019 08.03.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi w miejscowości Tupadły Szczegóły
08.02.2019 26.02.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Wielgie Szczegóły
16.01.2019 25.01.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszywa na drogi gminne Szczegóły
29.11.2018 07.12.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup oleju opałowego lekkiego Szczegóły
05.10.2018 19.10.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi w miejscowości Tupadły Szczegóły
01.10.2018 16.10.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa chodnika oraz przyłącza kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Ogrodowej w miejscowości Wielgie Szczegóły
29.08.2018 08.10.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. Szczegóły
02.07.2018 10.07.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Udzielenie Gminie Wielgie kredytu długoterminowego oraz jego obsługa Szczegóły
14.06.2018 25.06.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Przywóz i odwóz uczniów szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjum z terenu Gminy Wielgie w roku szkolnym 2018/2019 na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę autobusami Wykonawcy Szczegóły
11.06.2018 26.06.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielgie Szczegóły
« 1 2 3 »