Uchwała Nr III/16/2018Rady Gminy Wielgie z dnia 28.12.2018r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2019–2030

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian